Instytut Neofilologii – Informacje ogólne

Instytut Neofilologii – Informacje ogólne

Od chwili powołania Instytut Neofilologii jest bardzo dynamicznie rozwijającą się jednostką w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, zarówno od strony dydaktycznej jak i naukowej. W sferze dydaktycznej jedną z najbardziej kluczowych zmian była decyzja prowadzenia studiów o profilu praktycznym, co wiąże się z uzyskaniem przez absolwentów konkretnych kwalifikacji. Istotne było też wprowadzenie specjalizacji (modułów przedmiotów wybieranych po pierwszym roku studiów). Rozwiązanie takie wzbogaciło w znaczący sposób ofertę instytutu, ze względu na trudną sytuację w szkołach związaną z niżem demograficznym obecni studenci częściej wybierają specjalizację translatorską bądź biznesową. Nowością w Instytucie Neofilologii jest wprowadzenie od października 2016 roku specjalności język angielski oraz język niemiecki, których program kształcenia nastawiony jest na intensywną naukę języka obcego od poziomu podstawowego.

Więcej informacji o kierunkach znajdziesz TUTAJ

Osoby odpowiedzialne za organizację kierunku Filologia w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na bieżąco monitorują, czy program studiów i określone efekty kształcenia odpowiadają oczekiwaniom szeroko rozumianego rynku pracy. Dokładane są wszelkie starania mające na celu zwiększenie roli przedstawicieli szeroko rozumianego rynku w procesie kształcenia studentów oraz zwiększenie roli i ilości praktyk zawodowych.

Pracownicy Instytutu prowadzą intensywną działalność naukową. Dowodem na to są liczne publikacje oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W instytucie wydawany jest periodyk Studia Filologiczne, organizowane są też regularnie międzynarodowe konferencje naukowe, w których uczestniczą zarówno nauczyciele akademiccy jak i studenci.

Od chwili powołania Instytut Neofilologii jest bardzo dynamicznie rozwijającą się jednostką w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, zarówno od strony dydaktycznej jak i naukowej. W sferze dydaktycznej jedną z najbardziej kluczowych zmian była decyzja prowadzenia studiów o profilu praktycznym, co wiąże się z uzyskaniem przez absolwentów konkretnych kwalifikacji. Istotne było też wprowadzenie specjalizacji (modułów przedmiotów wybieranych po pierwszym roku studiów). Rozwiązanie takie wzbogaciło w znaczący sposób ofertę instytutu, ze względu na trudną sytuację w szkołach związaną z niżem demograficznym obecni studenci częściej wybierają specjalizację translatorską bądź biznesową. Nowością w Instytucie Neofilologii jest wprowadzenie od października 2016 roku specjalnosci język angielski oraz język niemiecki, których program kształcenia nastawiony jest na intensywną naukę języka obcego od poziomu podstawowego.

Więcej informacji o kierunkach znajdziesz TUTAJ

Osoby odpowiedzialne za organizację kierunku Filologia w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na bieżąco monitorują, czy program studiów i określone efekty kształcenia odpowiadają oczekiwaniom szeroko rozumianego rynku pracy. Dokładane są wszelkie starania mające na celu zwiększenie roli przedstawicieli szeroko rozumianego rynku w procesie kształcenia studentów oraz zwiększenie roli i ilości praktyk zawodowych.

Pracownicy Instytutu prowadzą intensywną działalność naukową. Dowodem na to są liczne publikacje oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.  W instytucie wydawany jest periodyk Studia Filologiczne, organizowane są też regularnie międzynarodowe konferencje naukowe, w których uczestniczą zarówno nauczyciele akademiccy jak i studenci.