Skład Instytutowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład Instytutowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład Instytutowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

dr Daniel Vogel – Przewodniczący IZZJK

dr Emilia Wojtczak – Członek IZZJK

dr Justyna Pietrzykowska – Członek IZZJK

dr Joanna Bielewicz-Kunc – Członek IZZJK

dr Monika Porwoł – Członek IZZJK

dr Renata Sput – Członek IZZJK

dr Alina Zimna – Członek IZZJK

studentka Julia Stankowicz – Członek IZZJK

studentka Magdalena Małek – Członek IZZJK

studentka Sara Lopocz – Członek IZZJK

mgr Sabina Kopciuch – sekretarz