Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut Studiów EdukacyjnychISEiS

Otwarcie wystawy „Letniego Salonu Artystycznego”

wystawa-3

Otwarcie wystawy „Letniego Salonu Artystycznego”

W galerii Złote Grabie w Rydułtowach w dniu 25 czerwca 2013r. odbyło się otwarcie wystawy „Letniego Salonu Artystycznego”. Prace zdolnych siedmiolatków z klasy 1c Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, podziwiało wielu znakomitych gości z rodzinami m.in.: Pani burmistrz Kornelia Newy, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rydułtowy i Powiatu Wodzisławskiego – Pani Barbara Wojciechowska, Pan Roman Juzek, członek zarządu powiatu Zbigniew Seemann, ks. dziekan Konrad Opitek, a w ramach współpracy międzyszkolnej do udziału w przedsięwzięciu zaproszono także naszego Prorektora ds. organizacji i rozwoju dr inż. Juliusza Kiesia PWSZ w Raciborzu, który przybył w doborowym towarzystwie przedstawiciela Instytutu Sztuki dra Franciszka Niecia.

Współautorem innowacji pedagogicznej pod nazwą „animator kultury” była Janina Chlebik-Turek dyrektor Rydułtowskiego RCK „Feniks”, która podkreśliła zasadność organizowanego przedsięwzięcia, twierdząc, iż „w ten sposób wychowujemy nie tylko twórców kultury, ale również, co bardzo istotne jej świadomych odbiorców!”.