Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut Studiów EdukacyjnychISEiS

Wiosenny edukacyjny plener artystyczny

fot-_ewa_walicka_foton_41

Wiosenny edukacyjny plener artystyczny

W dniu 28.04.2016 w godzinach 9.30-14.00 w Wiejskim Domu Kultury w Grabówce odbyły się terenowe zajęcia praktyczne pn. Wiosenny edukacyjny plener artystyczny.

            Organizatorem eventu był Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Zakład Edukacji Elementarnej, studenci III roku pedagogiki ze specjalnością edukacja elementarna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi.

            Impreza wchodziła w zakres szeroko zakrojonego programu praktycznego przygotowania studentów do pracy z dziećmi. Stanowiła także ważny element intensyfikacji współpracy raciborskiej PWSZ z Gminą Lubomia jako partnerem edukacyjnym oraz promocji  Uczelni w tym środowisku.

Kluczowym zagadnieniem pedagogicznym pleneru było wychowanie artystyczne dzieci  w  wieku  przedszkolnym i  wczesnoszkolnym, ze  szczególnym  uwzględnieniem roli i znaczenia wiejskiego środowiska lokalnego, w którym przebiega ich edukacja formalna oraz  równoległa.

            W plenerze wzięły udział dzieci z Przedszkoli i Szkół w Lubomi i Syryni oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Zaprezentowały studentom swe osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki teatralnej, literatury, muzyki, tańca, rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury oraz sztuki ludowej i użytkowej. Jednym z celów było ukazanie studentom potencjału edukacyjnego tkwiącego w środowisku wiejskim w zakresie kreowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych dzieci oraz kształtowania ich kompetencji artystycznych w różnych dziedzinach sztuki.