Aktualności

AktualnościBiblioteka

Biblioteka PWSZ prezentuje swoją nową stronę WWW

biblioteka_pwsz_nowa_strona_www

Biblioteka PWSZ prezentuje swoją nową stronę WWW

Z dumą informujemy, że powstała zupełnie nowa strona internetowa Biblioteki. Informacje na niej zawarte mają,  przede wszystkim służyć studentom i użytkownikom. Pragniemy podkreślić, że szczególną uwagę przywiązujemy do przejrzystości prezentowanych informacji, graficznej oprawy i nowoczesności w prezentacji bibliotecznych usług.

Nowa strona jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników – szybki dostęp ze strony głównej do katalogu bibliotecznego on – Line i Katalogu Publikacji Pracowników PWSZ oraz podstawowych baz danych. Informacje o dostępie do baz danych i systemów Wirtualnej Biblioteki Nauki, Systemu Informacji Prawnej Legalis, Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych – Academica oraz zbioru książek elektronicznych IBUK Libra – zostały dodatkowo wzbogacone o multimedialne filmy instruktażowe i instrukcje. Nowa strona WWW to także atrakcyjna prezentacja usług – oferta szkoleń dla studentów przygotowujących się do pisania pracy dyplomowej, usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej oraz możliwość zamówienia książek i kontaktu z bibliotekarzem za pomocą formularzy kontaktowych. Dostęp do internetowych baz danych, repozytoriów, multikatalogów, zbiorów bibliotek wirtualnych i czasopism on–line – to wszystko może znaleźć użytkownik dzięki szczegółowej selekcji i wyborze tych najbardziej wartościowych i użytecznych źródeł informacji. Biblioteka prezentuje również ofertę zakupionych nowości i najnowszych publikacji wydanych przez uczelniane Wydawnictwo. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że strona WWW będzie nadal udoskonalana i dostosowywana do zmieniających się wymagań użytkowników. Termin uruchomienia strony związany jest z organizacją przysposobień bibliotecznych dla studentów I roku, studenci będą już przeszkoleni w korzystaniu z nowej wersji strony.

Adres strony: http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/