Aktualności

Aktualności

PWSZ wprowadza system „Migam”

przechwytywanie

PWSZ wprowadza system „Migam”

Instrukcja obsługi aplikacji Tłumacza Migam – POBIERZ

Pragnę poinformować społeczność akademicką, że 01.10.2016 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, nawiązała współpracę z firmą Migam, która zajmuje się profesjonalną obsługą osób z zaburzeniami słuchu. Korzystając z szerokiej oferty w/w firmy wybraliśmy dla naszej uczelni rozwiązanie w postaci Tłumacza Migam w aplikacji mobilnej. Ta forma wsparcia edukacyjnego studentów niesłyszących stanowi uzupełnienie bezpośrednich tłumaczeń zajęć dydaktycznych realizowanych przez tłumaczy języka migowego.

Jesteśmy świadomi faktu, że do skutecznej komunikacji z osobą głuchą  nie wystarczy jedynie kartka i długopis.  Dlatego też, wprowadzamy w życie nowe technologie wspierające studentów słabosłyszących i niesłyszących. Zaletą mobilnej aplikacji  MIGAM, jest umożliwienie swobodnego kontaktu osób niesłyszących poza planowymi zajęciami dydaktycznymi, kontaktu z wykładowcami i pracownikami sekcji administracyjnej oraz niewątpliwie usprawnienie kontaktów interpersonalnych wśród studentów, realizując założenia pełnej integracji.

Jak działa Tłumacz Migam?

Tłumacz Migam  to usługa przeznaczona do natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z aplikacji mobilnej zainstalowanej w telefonie komórkowym – wyposażonym w kamerę i z podłączeniem do Internetu. Aplikacja ta jest narzędziem, za pomocą którego można likwidować barierę komunikacyjną, często uniemożliwiającą pełne uczestnictwo w życiu społecznym osób niesłyszących i słabosłyszących.

Kto może korzystać z mobilnej aplikacji?

Korzystanie z Tłumacza Migam jest bezpłatne i mogą z niego korzystać zarówno studenci jak i pracownicy PWSZ w Raciborzu.

Składam wyrazy szczerych podziękowań Władzom Uczelni oraz wszystkim osobom zaangażowanym w proces wdrożenia tej aplikacji  do praktycznego jej zastosowania.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 mgr Zofia Jędorowicz