Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Śląska Okręgowa Izba Architektów rozpoczyna cykl szkoleń dla projektantów w PWSZ

IMG_8408

Śląska Okręgowa Izba Architektów rozpoczyna cykl szkoleń dla projektantów w PWSZ

Już kolejny rocznik studentów architektury opuścił mury PWSZ. W trosce o dalszy rozwój zawodowy młodych inżynierów architektów PWSZ w Raciborzu, działając we współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi, rozpoczyna cykl szkoleń branżowych. Śląska Okręgowa Izba Architektów RP w ramach zadań statutowych prowadzi szkolenia zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

Spotkania odbywają się w ramach cykli tematycznych: programu obowiązkowego, uzupełniającego programu dowolnego i tematów związanych z szerokim spektrum zagadnień towarzyszących działaniom zawodowym projektantów. Szkolenia prowadzone są we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP – w szczególności z lokalnymi oddziałami SARP w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie.

W związku z dużym zainteresowaniem architektów, których miejsce zamieszkania lub pracy znajduje się w obwodzie SLOIA, który obejmuje między innymi Gliwice, Rybnik, Racibórz, PWSZ nawiązał współpracę w realizacji takich spotkań szkoleniowych na terenie Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu. Obsługę merytoryczną szkoleń, udział specjalistów i prelegentów zapewnia ŚLOIA.

Dzięki nawiązanym wcześniej kontaktom 21 marca o godz. 15.00 w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu, ul. Łąkowa 31a odbędzie się pierwszy wykład pt.: „Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów” – prowadzącym będzie mgr inż. arch. Adam Wolny – Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej IHnstancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Wykład ten rozpoczyna początek stałej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami. Wstęp wolny.

Uczelnia zaprasza wszystkich zainteresowanych projektantów.

[add_single_eventon id=”4613″ ev_uxval=”3″ ]