Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Rozmowy o fotografii” i wernisaż wystawy „Wspomnienie”

foto.-Marek-Rokosz-1024x640

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Rozmowy o fotografii” i wernisaż wystawy „Wspomnienie”

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej w dniu 30 października br. o godz. 17:00 w siedzibie TMZR przy ul. Długiej 9 w Raciborzu odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON z cyklu „Rozmowy o fotografii”, połączone z wernisażem wystawy fotografii WSPOMNIENIE.

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, jako środowisko rozwoju młodych talentów, zajmuje się upowszechnianiem szeroko rozumianej fotografii. Od dwunastu lat promuje działalność studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, a od 2011 roku również uczniów i absolwentów raciborskiego Liceum Plastycznego ZSO Nr 1. Realizując różnorodne przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, naukowym i edukacyjnym, dzieli się swoimi doświadczeniami z coraz liczniejszym gronem zainteresowanych fotografią. Swoją statutową misję realizuje poprzez organizację cyklicznych spotkań o charakterze seminariów popularnonaukowych pod nazwą: „Rozmowy o fotografii” oraz prezentację efektów twórczości w formie wystaw projektów fotograficznych w kraju i za granicą.

W ramach działalności edukacyjnej Koło organizuje liczne warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dzięki czemu członkowie mają okazję doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne. Z każdym rokiem liczba zainteresowanych fotografią, filmem i nowymi mediami poszerza się. FOTON – w tym zakresie, preferując formułę otwartości, doskonale wpisuje się w płaszczyznę odkrywania talentów, oferując jednocześnie szczególny klimat, sprzyjający rozwojowi wyobraźni i kreatywności. Nie tłumi wrażliwości, ale ją chroni, pozwalając wypowiadać się na forum w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. Proponując szerokie spektrum aktywności fotograficznej od ciemniowej klasyki do kształtowania obrazu cyfrowego, stwarza warunki do tego, aby w wirtualnym świecie pozostać wrażliwym CZŁOWIEKIEM.

Dorobek artystyczny Koła stanowi aktualnie ponad 80 projektów fotograficznych, które w formie wystaw prezentowane były zarówno w krajowych galeriach sztuki, jak i za granicą. Zrealizowano prawie 90 warsztatów i plenerów oraz 70 seminariów popularnonaukowych. Łącznie 240 przedsięwzięć.

W aktualnej wystawie fotografii WSPOMNIENIE uczestniczą:

  • Iwona Karwot FOTON – absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu,
  • Dorota Maciaszek FOTON – uczennica Liceum Plastycznego ZSO Nr 1 w Raciborzu
  • Patrycja Piechula FOTON – przewodnicząca Zarządu, studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu,
  • Michał Sobczyk FOTON – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego i PWSZ w Raciborzu
  • Oliwia Szymkiewicz FOTON – uczennica Liceum Plastycznego ZSO Nr 1 w Raciborzu
  • Alicja Świerczyńska FOTON – absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu,
  • Sabina Wyskiel FOTON – absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu.

dr Gabriela Habrom-Rokosz
założycielka i opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON