Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Łubowickie obchody 160 rocznicy śmierci Josepha von Eichendorffa

DSC04815

Łubowickie obchody 160 rocznicy śmierci Josepha von Eichendorffa

W dniach 24 – 25 listopada 2017 roku odbyły się w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach (GCKiS) obchody 160 rocznicy śmierci wybitnego pisarza niemieckiego epoki romantyzmu Josepha von Eichendorffa.

Każda rocznica śmierci i narodzin tego niemieckiego a zarazem śląskiego poety jest wyjątkowym wydarzeniem w tej zacisznej i zaiste romantycznej miejscowości – Łubowicach. Szczególnie uroczyście obchodzone są oczywiście tzw. okrągłe rocznice. Tak było również tym razem. W program obchodów wpisane było sympozjum naukowe. Prelekcje wygłosili m. in.: prof. dr Joanna Rostropowicz, prof. dr Grażyna Szewczyk, dr Irena Šebestová, dr Gabriela Jelitto-Piechulik oraz ks. prof. dr Marcin Worbs.

Tradycją jest, że do grona gości należą wykładowcy i studenci PWSZ w Raciborzu. W sobotę, 25 listopada studenci filologii germańskiej wraz z opiekunami dr Renatą Sput i mgr Sonią Ciupke uczestniczyli w mszy św. w intencji zmarłego poety, po zakończeniu której miała miejsce procesja na tzw. stary cmentarz, gdzie przedstawiciele różnych delegacji złożyli kwiaty. Na dalszą część uroczystości kierownik GCKiS pan Paweł Ryborz zaprosił wszystkich licznie zgromadzonych gości na wykład i część artystyczno-kulturalną do sali konferencyjnej Centrum. Tu wysłuchano bardzo interesującego wykładu ks. prof. dra Marcina Worbsa – Joseph von Eichendorff – niezapomniany romantyk z Łubowic, po którym nastąpiła część artystyczna wieńcząca obchody 160 rocznicy śmierci poety.

Przy tej okazji warto również podkreślić, iż współpraca PWSZ w Raciborzu z GCKiS im. Eichendorffa w Łubowicach trwa już od wielu lat. W 2015 roku z okazji 15-lecia istnienia Centrum wykładowcy PWSZ Racibórz wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej występując ze swymi odczytami: dr Paweł Strózik – Badania nad Eichendorffem w Zeszytach Eichendorffa – ich zakres i charakterystyka, mgr Sonia Ciupke – Zakres i znaczenie części literackiej Zeszytów Eichendorffa w badaniach śląskoznawczych oraz dr Renata Sput – Część historyczna w Zeszytach Eichendorffa – ogólne wprowadzenie do tematyki. W tym roku z okazji kolejnej rocznicy urodzin poety prorektor do spraw dydaktyki i studentów, dr Paweł Strózik wygłosił wykład dotyczący twórczości Johanna Wolfganga von Goethe i Josepha von Eichendorff. Również studenci filologii germańskiej na stałe wpisali się we współpracę z Centrum biorąc corocznie udział w spotkaniu integracyjnym szkół im. Eichendorffa. Ponadto prorektor dr Paweł Strózik i dr Renata Sput z Instytutu Neofilologii są członkami Rady Naukowej przy GCKiS im Eichendorffa w Łubowicach. Do grona członków Rady należą jeszcze raciborzanie: dr Josef Gonschior i dr Piotr Sput z CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, z którą to szkołą raciborska PWSZ prowadzi od lat ożywioną współpracę naukowo–dydaktyczną. Wspomniana zaś wyżej Rada Naukowa, jako organ statutowy Fundacji GCKiS im. Eichendorffa, nadzoruje prowadzoną przez Fundację działalność wydawniczą w ramach utworzonego przez siebie wydawnictwa „Editio Silesia”.

Wydawnictwo „Editio Silesia” wydaje od 2003 roku następujące cykle wydawnicze: – Zeszyty Eichendorffa (Eichendorff-Hefte), Rocznik (Łubowicki (Lubowitzer Jahrbuch) Lubowicka Ročenka, Perły Literatury Śląskiej (Juwelen Schlesischer Literatur), Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności (Schlesier von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart). Do dalszych zadań Rady należy również planowanie imprez kulturalnych, sympozjów naukowych a także szeroko pojęta popularyzacja twórczości Josepha von Eichendorffa.

Renata Sput