Aktualności

Aktualności

Weź udział w konkursie „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”!

Zarządzenia PWSZ Racibórz

Weź udział w konkursie „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”!

Biura Posła do Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zapraszają do udziału w konkursie pod tytułem „Zostań iderem w społeczeństwie obywatelskich”. Zgłoszenia może przesłać zarówno młodzież szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci uczący się lub mieszkający na terenie województwa śląskiego.

Spośród uczestników konkursu, wyłonionych zostanie dwunastu laureatów, których organizatorzy zaproszą do udziału w „Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego”. Jak wygląda rekrutacja? Przedsięwzięcie będzie polegać na przygotowaniu w formie pisemnej opisuj jednej z form aktywności polegającej na:

1. opisaniu swojej aktywności jako wolontariusza w dowolnej organizacji i w dowolnym projekcie lub działalności w studenckim kole naukowym, z tym, że w podsumowaniu należy zasugerować, jakie zmiany (ulepszenia lub modyfikacje) powinny być wprowadzone w opisywanym przedsięwzięciu;

2. założeniu grupy (na przykład: nieformalnej grupy wolontariuszy, kooperatywy, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, grupy realizującej przedsięwzięcie w ramach projektów: „Budżet obywatelski” czy „Działaj lokalnie” itp.) w celu realizacji dowolnego przedsięwzięcia w ramach organizowanej struktury i opisanie swojej aktywności w określonej grupie;

3. napisaniu i nadesłaniu artykułu o roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Termin nadsyłania prac: 19 kwietnia 2018 roku. Podpisane prace, uzupełnione o adres e-mail i numer telefonu nadawcy należy przesłać na hk@buzek.pl oraz na adres Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka i Mirosławy Nykiel, ul. Wzgórze 20, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie „Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego”.