Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Florencja otwarta na studentów PWSZ w Raciborzu

Dr Joanna Sokołowska-Moskwiak oraz dr Beata Kuc, Instytut Architektury, PWSZ w Raciborzu

Florencja otwarta na studentów PWSZ w Raciborzu

Raciborska uczelnia znajduje się od kilku lat w gronie szacownych polskich i zagranicznych instytucji naukowych i kulturalnych jako partner włoskiej „Fondazione Romualdo del Bianco” we Florencji. Głównym celem działalności Fundacji jest ułatwienie dialogu międzykulturowego młodzieży oraz ludzi nauki i kultury w wymiarze europejskim i światowym. Zadaniem fundacji jest podnoszenie świadomości wartości narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja turystyki.

Z przyjemnością informujemy, że studenci Instytutu Architektury kolejny raz wzięli udział w szkoleniu i praktykach organizowanych przez Fundację oraz współpracujące z nią instytucje. a do grona ekspertów Fundacji: znawców sztuki, literatury, turystyki oraz dziedzin pokrewnych, instytucji zarządzających kulturą oraz rzeszy zaangażowanej młodzieży akademickiej, Fundacja Romualdo del Bianco powołała Rektor PWSZ w Raciborzu prof. dr hab. inż. architekt Ewę Stachurę oraz dr inż. architekt Joannę Sokołowską Moskwiak dyrektora Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu. Współpraca ma już znaczące osiągnięcia w swoich projektach kulturalno-naukowych. Szczegóły tych dokonań znajdują się na stronie fundacji: www.fondazione-delbianco.org.

Członkostwo raciborskiej uczelni w Fundacji otwiera studentom, absolwentom i wykładowcom  PWSZ w Raciborzu nowe możliwości międzynarodowego zaangażowania poprzez m.in:

  • udział kadry akademickiej, studentów i absolwentów w konferencjach, wykładach, sympozjach, seminariach i warsztatach naukowych organizowanych pod patronatem Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji lub w kraju jednego z partnerów fundacji.
  • udział studentów – delegatów uczelni w miesięcznym stażu we Florencji w ramach projektu Fundacji „Life Beyond Tourism” , poprzez  wsparcie organizacyjne imprez oraz działania promocyjne oraz tworzenie przez studentów blogów lub fotoblogów na portalu internetowym projektu „Life Beyond Tourism”(www.lifebeyondtourism.org/photoblog/).