Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

Dyskusja panelowa – zrównoważony rozwój jako miernik postępu

Zrównoważony rozwój

Dyskusja panelowa – zrównoważony rozwój jako miernik postępu

W ramach konferencji inaugurującej EUNOMIĘ – czasopismo naukowe PWSZ w Raciborzu odbędzie się dyskusja panelowa poświęcona rozwojowi zrównoważonemu w kontekście postępu cywilizacyjnego. W dyskusji wezmą udział wybitni specjaliści – profesorowie różnych dyscyplin oraz Prezydent Miasta Raciborza. Gościem specjalnym panelu będzie europarlamentarzysta, były Premier oraz były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek. Moderatorem dyskusji będzie JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. Inż. arch. Ewa Stachura, profesor PWSZ.

Problematyka rozwoju zrównoważonego jest szeroko dyskutowana na całym świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych. Proces kształtowania się pojęcia zrównoważonego rozwoju, formułowania jego zasad, definiowania obszarów zastosowań i wreszcie, wdrażania konkretnych działań,  rozpoczął się na początku lat 90. ubiegłego wieku i trwa do dziś. Obecnie coraz częściej mówi się o nowym paradygmacie – rozwoju zrównoważonego, który w przyszłości miałby zastąpić dotychczasowy paradygmat gospodarki neoliberalnej. Rośnie przekonanie o konieczności wdrażania pakietu działań na rzecz rozwoju zrównoważonego obejmującego wszystkie dziedziny życia i aktywności człowieka, a także przekonanie, że działania na rzecz rozwoju zrównoważonego gwarantują postęp. Przyjmując taką hipotezę warto dyskutować mierniki postępu w kontekście rozwoju zrównoważonego, co jest celem zapowiadanej dyskusji panelowej.

 


Program

VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:

„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017” oraz

I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA:

„Zrównoważony rozwój w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”.

 

8.15 – 9.00 – rejestracja uczestników w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu, przy ul. Łąkowej 31

 

9.00 – 9:15 – Otwarcie i rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017”
przez J
M Panią Rektor dr hab. inż. arch. Ewę Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu;

 

9:15–11:45 – Sesje panelowe Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Debiut naukowy 2017”

11:45  – 12.00 – Przerwa na kawę

 

12:00 – Otwarcie i rozpoczęcie I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA: „Zrównoważony rozwój w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”: JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu;

Wystąpienia okolicznościowe:

  • Prezydent Miasta Raciborza – Mirosław Lenk;
  • Jerzy Buzek, MEP;

12:10 – 13.05 Dyskusja panelowa Zrównoważony rozwój jako miernik postępu
 moderator : JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu;

  • Prezydent Miasta Raciborza – Mirosław Lenk,
  • dr hab. inż. Jerzy Buzek, DOCTOR HONORIS CAUSA MULTIPLEX, b. Premier, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, europarlamentarzysta od 2004 roku,
  • dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. i Prodziekan Wydz. Organizacji i Zarządzania w Politechnice Śląskiej, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
  • dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. nzw. – pracownik Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu

13:05 – Wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród uczestnikom projektu: „Debiut naukowy 2017 – Zrównoważony rozwój” oraz podsumowanie projektu „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”  przez  Prof. Jerzego Buzka, MEP i dra Henryka A. Kretka.

 

13:15 14:00 –  Obiad

 

14:00 – Dyskusja plenarna I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA:
„Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”
w Auli – s. 111. moderator : dr Henryk A. Kretek.

15:00 –Podsumowanie: sesji panelowych, konferencji i seminarium przez organizatorów w Auli – s. 111.

15:30 – Zakończenie konferencji i podwieczorek.

Sesja I,  Sala nr 206; Moderatorka: dr inż. Sabina Musioł

Panel  I – Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

 

Lic. Magdalena Duraj – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – Zrównoważony rozwój w zarządzaniu miejskim biznesem

Aneta Pudlo – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Elektryczny – Pozyskiwanie czystej energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Lic. Małgorzata Rudowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Crowdfunding jako szansa na zrównoważony rozwój

mgr Łukasz Sęczkowski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Przemysł 4.0 drogą do zrównoważonej produkcji w Polsce

Panel II – Prawo i polityka instrumentami procesów zmian

Marcin Sobeczko, Dariusz Piotrowski – PWSZ w Raciborzu – Inicjatywa Trójmorza jako miejsce, rola i przyszłość państw Europy Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej

Mgr Krzysztof Sobkowicz – Uniwersytet Opolski – Kształtowanie się ustroju II Rzeczpospolitej w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Mgr Hubert Staśkiewicz – Uniwersytet Zielonogórski – Zalety i wady Unii Europejskiej – wyzwania i przyszłość integracji

Katarzyna Stokłosa – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Przedstawiciel organizacji społecznej jako rzecznik ochrony środowiska w postępowaniu karnym na przykładzie wybranych przestępstw godzących w środowisko

Mgr Karolina Tarasiuk – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Racjonalna polityka antybiotykowa jako element zrównoważonego rozwoju

Sesja II,  Sala nr 201; Moderatorka: dr Joanna Wróblewska-Jachna

Panel  III – Socjologia, bezpieczeństwo państwa oraz procesy transformacji cyberprzestrzeni;

Lic. Wioleta Adamska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii – Ekonomia społeczna jako narzędzie stymulowania i wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Adam Jopek – ŚOSG w Raciborzu – Racjonalna transgraniczna  współpraca służb policyjno–celnych na przykładzie Wspólnej Placówki w m. Chotěbuz

Jędrzej Kałuża – PWSZ w Raciborzu – Zrównoważony rozwój – nowe formy odpowiedzialności. Ochrona procesów, struktur i grup społecznych  oraz dóbr kulturowych.

Martyna Lichaczewska – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Zrównoważona konsumpcja w odniesieniu do problemu marnotrawstwa żywności w postawach międzygeneracyjnych na przykładzie konsumentów z Białej Podlaskiej

Mgr Ewelina Tomczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – Proekologiczne postawy społeczne jako jeden z dzisiejszych sposobów rozumienia zrównoważonego rozwoju. Współczesne trendy żywieniowe: wegetarianizm i weganizm

Lic. Patrycja Wąglorz – Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii – Zrównoważony dialog narzędziem zmiany społeczeństwa

Mgr Ireneusz Wojaczek – Uniwersytet Rzeszowski – Migracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii – motywacje i obawy w aspekcie Brexitu

 

 Panel  IV –  Zrównoważony rozwój wyzwaniem wobec edukacji, sportu i turystyki,

Anita Kurek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Wrocławska; mgr Natalia M. Kurek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej – studium przypadku

Mgr Dominika Marciniak; mgr Michał Winnicki – Politechnika Opolska, Universidad Politecnica de Cartagena – Świadomość ekologiczna studentów jako czynnik zrównoważonego rozwoju

Mgr Krystian Ulbin – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Dolny Śląsk – region dwóch prędkości

 

Sesja III,  Sala nr 301; Moderatorzy: dr inż. arch.  Joanna Sokołowska-Moskwiak
i dr inż. Michał Staniszewski

Panel  V – Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekt architektoniczny w kontekście zrównoważonego rozwoju;  

Jolanta Dziem – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Ochrona zasobów naturalnych w idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”

Inż. Piotr Kaczmarczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kamery promieniowania rentgenowskiego szansą dla zrównoważonego rozwoju technik obrazowania

Inż.. Sylwia Mrówka, inż.. Grażyna Myśliwiec – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Wpływ dodatku wodoru do gazu ziemnego wysokometanowego na działanie urządzeń użytkowników końcowych sieci gazowej

Mgr inż. Dagmara Perżyło – Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii – Współczesne problemy ochrony środowiska na terenach górniczych

Paulina Pędziwiatr – Politechnika Łódzka –  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowisk – Alternatywne źródło chitozanu – fuzja inżynierii chemicznej i pszczelarstwa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju

Roman Terennyk – National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Electronic Engineering, Leonid Derevianchenko – Wyższa Szkoła Logistyki, 1 rok studiów magisterskich, kierunek Logistyka transportowa, Roman Kalyniak – Centralnoukraiński Narodowy Techniczny Uniwersytet, Mechanical Engineering Department  – Zrównoważona energia: wykorzystanie paneli BiPV – jako środka do obniżenia niskiej emisji w miastach

Maciej Żołądek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – Odnawialne źródła energii w kontekście zrównoważonego rozwoju – turbiny wiatrowe zintegrowane z budownictwem miejskim

 

Panel VIa – Multidimensional nature of sustainable development

Mgr Oleh Dzhodzhyk, lic. Anastasiia Hetmanenko – National University of Kyiv-Mohyla Academy – Polysulfone membranes with antifouling properties for sustainable water treatment

Lic. Nolwazi Mhodi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie – Realising Sustainable Cities

Lic. Maryna Perchyk – V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University – Savantism as a new dimension of giftedness in the light of sustainable development

Mgr Agata Stępniewska – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Zrównowazony rozwój nauczycieli i uczniów na podstawie własnych doświadczeń i najnowszych publikacji. Balanced Development of Teachers and Students Based on My Experiences and Recent Publications

Valeriia Zhdanova – Національний юридичний університет м.Я.Мудрого / Yaroslav Mudryi National Law University – Fulfillment of Ukraine its obligations under the European Convention on Human Rights as a tool of achieving the 16th Sustainable Development Goal

Panel VIbСталий розвиток – проблема інтердисциплінарна

Lic. Oleksandra  Dudchenko – Wyższa Szkoła Bankowa, Zarzadzanie, Mgr Kseniia Pyryn – Wyższa Szkoła Menedżerska – Sterotypy narodowe jako główna przyczyna konfliktów międzynarodowych a etnopolitycznych w czasach terazniejszych: zasłoną zrównoważonego rozwoju światu

Wadim Efremow – Житомирський державний університет ім. Івана Франка – Топоси життєвих стимулів  у «Повчанні» Володимирa Мономаха як витоки цілей сталого розвитку

Natalia Kolchenko – Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University / Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка – Дослідження фітотоксичних властивостей води річки Есмань в межах міста глухів (Сумської Обл., Україна) як необхідна умова сталого розвитку урбоекосистеми

Mariana Marunchak – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна –Дослідження лісових фітоценозів українських карпат в межах природоохоронних територій як необхідна умова забезпечення екологчної сталості країни

Iryna Ostapenko – Kirovograd Medical College, Lic. Anastasiia Hetmanenko – National University of „Kyiv-Mohyla Academy – Застосування модифікованого мембранного біореактора для очищення стічних вод у невеликих громадах у світлі сталого розвитку

Yuliia Shapoval – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна – Формування у майбутніх вихователів навичок здорового способу життя як фактор сталого розвитку

Irina Trusch – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна – Розвиток художньої творчості дітей 6-го року життя на засадах вільного вибору образотворчих завдань

Tyt Andreiev – Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого/ Yaroslav Mudryi National Law University – Сучасна демократія на теренах Східної Європи: проблеми основного закону та політики на прикладі змін до конституцій України, Білорусі та Литви

Lic. Artem Zalizkii Wyższa Szkoła Bankowa,– Niebezpieczny Wschód: konflikt na wschodzie Ukrainy – zagrożeniem zrównoważonego rozwoju państwa