Aktualności

AktualnościInstytut NeofilologiiInstytut Techniki

Szkolni goście w PWSZ w Raciborzu

IMG_3292

Szkolni goście w PWSZ w Raciborzu

W minionym tygodniu Instytut Neofilologii oraz Instytut Techniki gościł uczniów Zespołu Szkół Podstawowych. Uczniowie wzięli udział w zajęciach j. angielskiego prowadzonych przez dyrektora Instytutu Neofilologii – dr Daniela Vogla oraz zajęciach z matematyki i robotyki prowadzonych przez dyrektora Instytutu Techniki – dr  inż. Tomasza Czyszpaka.

Celem zajęć na uczelni było rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi, w tym matematyką oraz  językiem angielskim poprzez doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i niwelowanie bariery językowej wśród dzieci. Ostatnim punktem była wizyta w bibliotece naukowej w PWSZ w Raciborzu. Uczniowie zapoznali się z jej funkcjonowaniem i sposobem zamawiania książek.