Aktualności

Aktualności

Targi, warsztaty i spotkania, czyli I Festiwal Książki Naukowej

Mariola Krause FOTON 04.04.2019 (10)22222

Targi, warsztaty i spotkania, czyli I Festiwal Książki Naukowej

I Festiwal Książki Naukowej w Raciborzu to inicjatywa JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewy Stachury. Główny ciężar zorganizowania tego ważnego przedsięwzięcia, łączącego targi książki z rodzajem przygody intelektualnej, wzięła na siebie Biblioteka PWSZ, przy istotnym współudziale Wydawnictwa PWSZ oraz wielu innych komórek raciborskiej uczelni. Honorowym patronatem objęli Festiwal: Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Dariusz Polowy, Prezydent Raciborza, Grzegorz Swoboda, Starosta Raciborski. Z kolei patronat medialny zaoferowały dwa raciborskie portale – raciborz.com.pl i naszraciborz.pl, a także Raciborska Telewizja Kablowa.

 

Wydarzenie odbyło się w czwartek 4 kwietnia 2019 r. Rozpoczęło się od przecięcia symbolicznej wstęgi przez JM Rektor dr hab. inż. arch. Ewę Stachurę oraz Wiceprezydenta Raciborza Michała Fitę, Dyrektora Biblioteki PWSZ w Raciborzu Piotra Muchę i Dyrektor Centrum Biznesu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Raciborzu, wykładowcę PWSZ dr Sabinę Musioł. Następnie JM Rektor przywitała przybyłych gości, przedstawicieli uczestniczących w Festiwalu wydawnictw, mediów, pracowników uczelni i studentów, scharakteryzowała założenia i cele przedsięwzięcia oraz serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji. Dyrektor Biblioteki PWSZ Piotr Mucha przedstawił krótko poszczególne punkty programu Festiwalu i zaprosił przybyłych do aktywnego w nich uczestnictwa.

Festiwal był okazją do nabycia, po promocyjnych często cenach, znakomitych książek, znajdujących się na stoiskach poszczególnych wydawców. Obok współgospodarza, czyli Wydawnictwa raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, swoje publikacje oferowały następujące oficyny: Oxford University Press, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, krakowskie Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum z Poznania, BMP, raciborskie wydawnictwo WAW. Do wystawców dołączyła z bogatą ofertą Księgarnia Sowa z Raciborza.

Program Festiwalu obejmował kilka spotkań autorskich. Grzegorz Wawoczny, raciborski wydawca, dziennikarz, historyk, a także wykładowca PWSZ, wygłosił prelekcję poświęconą istocie turystyki („Turysta – badacz, podróżnik, eksplorator”). Dr Joanna Stojer-Polańska, kryminolog, wykładowca m.in. PWSZ w Raciborzu, podzieliła się ze słuchaczami refleksjami na temat „Śladów kryminalistycznych na kartach książki i w praktyce”. Z czytelnikami spotkały się znane autorki: Katarzyna Siwczyk i Ewa Kassala.

Ważnymi składnikami przedsięwzięcia były zajęcia warsztatowe i szkolenia. Przedstawiciel Ibuk Libra przeprowadził w Bibliotece szkolenie w zakresie korzystania z czytelni online podręczników i książek naukowych, natomiast przedstawiciel firmy EBSCO zrealizował szkolenie online eBook Academic Collection. Dwa warsztaty poprowadziło wydawnictwo Oxford University Press: „Let’s Play in English. Zabawa to podstawa!” oraz „Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości”.  Dominik Szmajda kierował warsztatami poświęconymi tworzeniu i wydawaniu książek podróżniczych, a Marek Rapnicki, redaktor naczelny wydawanego przez Raciborskie Centrum Kultury półrocznika „Almanach Prowincjonalny”, zaprezentował, wraz z innymi współpracownikami redakcji, to oryginalne i szeroko znane czasopismo literacko-kulturalne.

I Festiwal Książki Naukowej zapoczątkował nową tradycję, ukierunkowaną przede wszystkim na promocję książki naukowej i popularnonaukowej. Niewątpliwy sukces tej inicjatywy daje nadzieję na to, że w kolejnych latach raciborska uczelnia stanie się ważnym miejscem na mapie projektów związanych z propagowaniem czytelnictwa.

Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON
Festiwal Książki fot. Mariola Krause FOTON