Aktualności

Instytut Techniki

Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki

Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)

Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki

W Instytucie Techniki istnieje laboratorium komputerowe akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyków, w którym możemy przeprowadzać certyfikowane egzaminy z ECDL (European Computer Driving Licence).

W ostatnim czasie nasi pracownicy w ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu uzyskali uprawnienia egzaminatorów ECDL z następujących tematów: ECDL BASE oraz ECDL ADVANCED, Podstawy programowania, Zarządzanie projektami, a niebawem również z modułu CAD. Tym samym osoby, które są zatrudnione w Instytucie Techniki i prowadzą Technologie Informacyjne na innych kierunkach nie tylko są wieloletnimi, doświadczonymi trenerami w swoich dziedzinach, ale już certyfikowanymi egzaminatorami. Wszystkim nowym egzaminatorom serdecznie gratulujemy.

Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)
Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)
Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)
Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)
Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)
Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)
Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)
Egzaminatorzy ECDL w Instytucie Techniki (fot. PWSZ w Raciborzu)