Aktualności

AktualnościKoronawirusStypendia

Komunikat w sprawie procesu wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Komunikat w sprawie procesu wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci!

Informujemy, że proces wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 ulegnie przyspieszeniu, ze względu na zaistniałe okoliczności związane z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i wynikających utrudnień w finansowaniu rodzin. Wypłata stypendiów za należy miesiąc marzec 2020r. nastąpi do końca marca 2020r., co nie zmienia procedury administracyjnej w zakresie składania odwołań w terminie 14 od dnia odbioru decyzji administracyjnej, wysłanej do Państwa listem poleconym.
Prosimy zatem o niezwłoczne podejmowanie korespondencji i potwierdzanie odbioru decyzji na zwrotnym potwierdzeniu (żółta etykieta) dołączonym na odwrocie listu.

Dziękujemy za współpracę.

 

Prorektor
dr Jacek Pierzchała