Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 44/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za  miejsce w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2

 

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2020, poz.85 t.j.) oraz na podstawie §17 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ), zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Studenci, którzy opuścili pokój akademicki przed 15 marca 2020 roku, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych  nie będą ponosić dalszych opłat, podobnie jak studenci, którzy dokonali wykwaterowania ze względu na nakaz wykwaterowania.
  2. Studenci, którzy pozostali na terenie Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ponoszą opłaty zgodnie z zawartą umową.

§2

  1. Ustalenie zawarte w §1 ust. 1 obowiązuje do odwołania.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura