Aktualności

AktualnościKoronawirus

Nowe formy nauczania w Raciborskiej Uczelni. PWSZ w Raciborzu w czasach koronawirusa.

Nowe formy nauczania w Raciborskiej Uczelni. PWSZ w Raciborzu w czasach koronawirusa.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa kontynuuje swoją działalność w czasie pandemii koronawirusa. Studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Realizacja zajęć dydaktycznych prowadzonych w siedzibie PWSZ zawieszona została w dniu 10 marca. Zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego letni semestr roku akademickiego 2019/20 trwa nieprzerwanie, a wykłady, ćwiczenia, seminaria i konsultacje realizowane są zdalnie. Władze Uczelni są w stałym kontakcie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które korzysta z doświadczeń poszczególnych uczelni konstruując rozporządzenia i instrukcje dotyczące przebiegu semestru.

Uczelnia po zawieszeniu zajęć, natychmiast uruchomiła platformę internetową eNauka. Dzięki zaangażowaniu wykładowców, specjalistów-informatyków oraz pracowników administracji stworzone zostały warunki do prowadzenia zajęć on-line. Za pomocą uczelnianej platformy studenci mogą zapoznać się z wykładami, otrzymać instrukcje do realizacji ćwiczeń, wirtualnie spotkać się z profesorami i  kolegami. Kadra dydaktyczna korzysta z powodzeniem z grupowych rozmów video i audio, zapewniając wszystkim studentom możliwość uczestnictwa w wykładach wprost z domu. Wykorzystywane przez PWSZ w Raciborzu narzędzia pozwalają także na grupową pracę nad plikami, bezproblemowe udostępnianie dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy matematycznych, modeli 3D itp. Dużym ułatwieniem dla wykładowców jest również wirtualna tablica, do której dostęp możliwy jest z użyciem aplikacji Microsoft Teams.

Zdaniem JM Rektor Ewy Stachury – trend przenoszenia zasobów dydaktycznych do sieci można było zaobserwować już od kilku lat w najbardziej prestiżowych uniwersytetach na świecie. Pilnie śledziliśmy ten trend, a przygotowanie atrakcyjnej oferty dydaktycznej dostępnej on-line było jednym z naszych celów strategicznych. Zaawansowane możliwości Internetu w powiązaniu z wirtualną rzeczywistością otwierają szansę na niezwykle atrakcyjny przekaz o znakomitych walorach dydaktycznych i do przygotowania właśnie takiej oferty będziemy w przyszłości dążyć pamiętając, że nie zastąpi ona bezpośredniego kontaktu studenta z nauczycielem akademickim. Wracając do problemów dnia dzisiejszego: cieszy nas to, że pomimo trudnej sytuacji, Raciborska Uczelnia realizuje statutowe cele, choć pracochłonność i czasochłonność nauki zdalnej jest większa zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i dla studentów. Obecna sytuacja pokazała też, że infrastruktura informatyczna uczelni jest w pełni gotowa na takie działania – dodaje Rektor.

Studentom i wykładowcom służą bogate zasoby Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Źródła elektroniczne, o których mowa, dostępne są dla każdego studenta oraz wykładowcy i obejmują wszystkie kierunki, które realizowane są w raciborskiej uczelni. To cenne wsparcie w czasach przymusowej „wirtualizacji” PWSZ w Raciborzu.