Aktualności

AktualnościKoronawirusStudent

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie obowiązku posługiwania się uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszystkich studentów

Klawiatura, technika

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie obowiązku posługiwania się uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszystkich studentów

ZARZĄDZENIE NR 55/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie obowiązku posługiwania się uczelnianymi adresami poczty elektronicznej

 przez wszystkich studentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Na podstawie art. 23 ust. ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2020, poz. 85 t.j.) oraz w związku z § 17 ust.2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (uchwała nr 61/2019 Senatu Uczelni ), zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Zobowiązuję wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu do korzystania w sprawach studenckich z uczelnianej poczty elektronicznej:  numer_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl.
  2. Informacje dotyczące logowania się do poczty elektronicznej znajdują się na stronie internetowej: http://it.pwsz.raciborz.edu.pl/pakiet-ms-office-dla-studenta/

 

§2

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura