Kategoria:Student

4FUTUREDAY
Read more
AktualnościInstytut Architektury

4FUTUREDAY- Dzień Młodego Inżyniera i Architekta w Warszawie

Praktyki ogłoszeniaStudent

praktyka dla studentów

Praktyki ogłoszeniaStudent

III rok Wychowanie fizyczne – dzienniczki

StudentStypendia

REJESTRACJA WNIOSKU NA STYPENDIUM W PRZYPADKU ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI E-MAILOWO

Read more
AktualnościEdukacja Artystyczna

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Read more
AktualnościKoronawirus

STYPENDIA ZMIANA TERMINÓW I PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW – AKTUALIZACJA LISTOPAD 2020

Read more
AktualnościEdukacja Artystyczna

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dom Studenta PWSZ w Raciborzu
Read more
AktualnościKoronawirus

Studenci PWSZ w Raciborzu powrócą do akademika

Read more
AktualnościKoronawirus

Komunikat dot. zwrotu nadpłat za DS

Klawiatura, technika
Read more
AktualnościKoronawirus

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie obowiązku posługiwania się uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszystkich studentów

Dom Studenta PWSZ w Raciborzu
Read more
AktualnościKoronawirus

DOM STUDENTA POBRANIE PRYWATNYCH RZECZY

Read more
AktualnościKoronawirus

Jednorazowe zapomogi – wsparcie dla studentów