Aktualności

AktualnościKoronawirusStudent

Komunikat dot. zwrotu nadpłat za DS

Komunikat dot. zwrotu nadpłat za DS

Informuję, że zwrot nadpłat za zakwaterowanie w Domu Studenta za miesiące marzec oraz kwiecień 2020 r.  nastąpi w trybie automatycznym (bez składania dodatkowych wniosków) w dniu 15.05.2020 r., zwrotnie na rachunki, z których uiszczono opłatę za zakwaterowanie w/w okresie.

 

Uwaga!

W przypadku wystąpienia zaległych zobowiązań finansowych studenta wobec Uczelni z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta w tym naliczone odsetki za zwłokę w płatnościach dokonywanych do 28.02.2020, zaległość zostanie potrącona z nadpłat za Dom Studenta. Informacja o wysokości potrąconej kwoty zostanie przesłana na podany do akt osobowych studenta adres e-mail oraz w treści przelewu.

                                                                                                                 Administrator Domu Studenta