Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Świąteczna Akcja Życzliwości – grudzień 2020 FILM

Świąteczna Akcja Życzliwości – grudzień 2020 FILM

Świąteczna Akcja Życzliwości jest modyfikacją Charytatywnej Akcji Mikołajkowej realizowanej od 13 lat w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Dotychczasowa, pełna serdeczności, aprobata naszych działań ze strony dyrekcji szpitala oraz pełne wzruszeń spotkania z pacjentami i personelem medycznym motywują nas do podejmowania aktywności tego rodzaju. Dlatego w tym roku, z powodu pandemii, w sposób zdalny pragniemy wyrazić wdzięczność za pełną poświęcenia pracę na rzecz chorych oraz przesłać świąteczne życzenia.

Przedsięwzięcie to  jest doskonałą okazją do kształtowania kompetencji społecznych młodzieży poprzez organizowanie przestrzeni do wyrażania empatii względem osób chorych oraz promowania idei wolontariatu.

Organizatorzy: 

  • mgr Zofia Jędorowicz – Instytut Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu,
  • mgr Marcin Jędorowicz – SP w Bieńkowicach, opiekun SKW „Z sercem na dłoni”

we współpracy z wykładowcami – mgr Beatą Gawłowską, mgr Ewą Świerczek
i studentami zrzeszonymi w Kole Naukowym Pedagogów  oraz wolontariuszami SKW „Z sercem na dłoni” z SP w Bieńkowicach

                Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Świątecznej Akcji Życzliwości składamy wyrazy szczerych podziękowań.