Aktualności

AktualnościInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut TechnikiKomunikaty prasowe

PWSZ w Raciborzu: modernizacja Uczelni

PWSZ w Raciborzu: modernizacja Uczelni

Dobre wiadomości płyną z PWSZ w Raciborzu. W ciągu najbliższego roku Uczelnia wykona szereg inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu studiowania i pracy. Co zmieni się w Uczelni dla studentów i pracowników?

Najważniejsze bezpieczeństwo

Jako jedną z najważniejszych potrzeb Rektor dr Paweł Strózik wskazał dostosowanie budynku do najnowszych wymagań wpływających na bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach administracyjnych i dydaktycznych Uczelni. W najbliższym czasie zostanie całkowicie wymieniona instalacja przeciwpożarowa, zmodernizowane zostaną również węzły sanitarne w budynku przy ul. Słowackiego 55. Budynek przy ul. Łąkowej 31a doczeka się prac remontowo-konserwacyjnych dachu. „Działania te uzupełnią trwające obecnie w Uczelni modernizacje architektoniczne realizowane w ramach projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Budynki zostaną odnowione i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych” – informuje Rektor.Po zakończeniu prac obiekty dydaktyczne Uczelni będą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Uczelnia zakupi w tym celu także niezbędny sprzęt związany z potrzebami wynikającymi z pandemii COVID-19.

Wizualizacja nowej sali (autor: Mateusz Klimsza)

Nowe sale dydaktyczne – wyższy komfort nauki

„Z niecierpliwością czekamy na powrót naszych studentów do stacjonarnej formy kształcenia. Chcemy, aby po powrocie na Uczelnię czuli się dobrze, a studiowanie odbywało się w komfortowych warunkach. Chcemy rozwijać Uczelnię jako centrum nowoczesnego kształcenia, dlatego najwyższym priorytetem jest modernizacja pracowni dydaktycznych oraz ich dostosowanie do standardów XXI wieku. Planujemy także ujednolicenie pomieszczeń wykładowych pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym” – relacjonuje Rektor Strózik. Pracownie odnowione „od podłogi aż po dach” zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialne narzędzia prezentacyjne oraz oprogramowanie specjalistyczne. PWSZ zakupi także funkcjonalne i wygodne zestawy ław studenckich i krzeseł. W Uczelni powstanie nowa wielozadaniowa pracownia dydaktyczna, wyposażona w system do prezentacji, mikrofony konferencyjne z funkcją do głosowania i obsługą wideo, a także kabiny do symulacji tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. W ten sposób zostaną stworzone warunki do kształcenia najbardziej zbliżonego do warunków spotykanych na rynku pracy. Planuje się także stworzenie multimedialnej pracowni do prowadzenia zajęć w trybie online, umożliwiającej korzystanie z szerokiego wachlarza licencjonowanych programów komputerowych, często niedostępnych dla przeciętnego użytkownika. Będzie to realne wsparcie kształcenia na odległość, w zakresie którego Uczelnia znacząco się rozwinęła. „Chciałbym, aby jakość dydaktyki stała się marką Uczelni. To droga do pozyskania kandydatów na studia i rozwoju Uczelni, to droga do poważnego traktowania szkoły wyższej przez otoczenie” – mówi Rektor Strózik.

autor: Mateusz Klimsza

Inwestycje i zmiany – Uczelnia w Raciborzu zmienia swoje oblicze

Całość wspominanej inwestycji wynosi prawie 2,5 miliona złotych. Uczelnia pozyskała środki w ramach jednorazowego zwiększenia subwencji na rok 2020 dokonanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. „Wniosek o zwiększenie subwencji złożyliśmy 18 grudnia 2020 r. Chodziło w nim głównie o zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w Uczelni. Wiedzieliśmy, że na mocy art. 368 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce takie zwiększenie jest prawnie możliwe i postanowiliśmy wykorzystać tę ścieżkę” – tłumaczy Rektor Strózik. „To historycznie największe zwiększenie subwencji dla Alma Mater w Raciborzu. Bardzo cieszymy się z otrzymanych środków i uroczyście obiecujemy, że wykorzystamy je najlepiej, jak to możliwe”.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że „Prezes Rady Ministrów, po rozpatrzeniu wniosku Ministra, zarządzeniem nr 260 przyznał Ministrowi Edukacji i Nauki, z ogólnej rezerwy budżetowej, środki finansowe na zwiększenie subwencji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”. Nasz sukces nie byłby możliwy bez udziału Wiceministra Pawła Jabłońskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wiceministra Sebastiana Skuzy z Ministerstwa Finansów oraz Prezydenta Raciborza Dariusza Polowego.

„Cieszę się, że udało się skutecznie pomóc naszej raciborskiej uczelni w pozyskaniu dodatkowych środków na jej rozwój. Pozwoli to na podniesienie jakości kształcenia i poszerzenie oferty PWSZ. Zawsze jestem gotów wspierać tę ważną dla miasta instytucję.”

mówi Dariusz Polowy, Prezydent Raciborza
Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik i Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy

Za wszelkie inspiracje, twórcze podpowiedzi oraz opiekę nad złożonym wnioskiem wszystkim przyjaciołom Uczelni serdecznie dziękujemy!

Warto dodać, że uczelnia realizuje aktualnie 4 unijne projekty o wartości około 18 milionów złotych, które oprócz interesujących szkoleń dla studentów i pracowników, znacząco wpłyną na wyposażenie PWSZ w Raciborzu. Już teraz trwają prace nad budową nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które pozwoli na kompleksowe kształcenie studentów w ramach kierunku pielęgniarstwo. Wcześniej gruntownie unowocześniono wyposażenie informatyczne, które pozwoliło na optymalne utrzymanie sprawności dydaktycznej w czasie trwającej pandemii COVID-19.

autor: Mateusz Klimsza