Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Dr Joanna Stojer-Polańska – laureatką w ogólnopolskim konkursie

Dr Joanna Stojer-Polańska – laureatką w ogólnopolskim konkursie

Nagroda

Tegoroczna edycja konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego od 16 lat przez serwis Nauka w Polsce – PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) wyłoniła swoich laureatów. W kategorii Naukowiec laureatką została dr Joanna Stojer-Polańska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

„Bardzo cieszymy się z sukcesu dr Stojer-Polańskiej. Obserwując aktywność pani doktor, jaj charyzmę i kontakt ze studentami już wcześniej byłem przekonany, że taka nagroda przypadnie Jej w udziale. To była tylko kwestia czasu… Dla nas, jako uczelni kształcącej na profilu praktycznym, czyli w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska zawodowego, współpraca z takim wykładowcą jest szczególnie ważna. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych nagród!” 

mówi Rektor PWSZ w Raciborzu, dr Paweł Strózik.
dr Joanna Stojer-Polańska w towarzystwie Władz Uczelni i dyrektora Instytutu Studiów Społecznych

Laureatka

Joanna Stojer-Polańska jest doktorem nauk prawnych o specjalności kryminalistyka. Jej działania popularyzatorskie dotyczą badań kryminalistycznych oraz pracy zwierząt ze śladami kryminalistycznymi. Laureatka konkursu jest autorką książek, artykułów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ściśle współpracuje z medykami sądowymi, biegłymi z zakresu poszukiwania zwłok ludzkich, funkcjonariuszami służb mundurowych, psychologami, biegłymi z zakresu nauk sądowych.

Doktor Joanna Stojer-Polańska ma na swoim koncie liczne osiągnięcia związane z popularyzowaniem  nauki. Jest m.in.  finalistką konkursu Popularyzator Nauki 2017, zajęła pierwsze miejsce i otrzymała tytuł Magna Lectore w konkursie na najlepszy wykład w roku akademickim 2016/2017 przyznany przez Dziecięce Jury Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Jest także laureatką konkursu eNgage przeprowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS, finalistką czwartej edycji konkursu Inter organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2015), uczestniczką półfinału konkursu Famelab (2015) organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i British Council.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu zatrudniona jest na etacie adiunkta i prowadzi zajęcia ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Państwa. Jest także opiekunem studenckiego koła naukowego „Militarni”. W ramach koła organizuje wykłady otwarte zapraszając specjalistów zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, głównie funkcjonariuszy służb mundurowych. Organizuje także zajęcia m.in. w raciborskim Zakładzie Karnym, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, Areszcie Śledczym w Krakowie na ul. Montelupich, Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórze, siedzibie Grupy poszukiwawczej z psami ratowniczymi w Jastrzębiu Zdroju, Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Prorektor do spraw organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak, dr Joanna Stojer-Polańska i Prorektor do spraw studentów dr Beata Fedyn
Gratulacje złożył również dyrektor Instytutu Studiów Społecznych dr Dariusz Chojecki