Aktualności

Bez kategoriiStypendia

Wysyłka i odbiór decyzji w sprawie stypendium

Wysyłka i odbiór decyzji w sprawie stypendium

ODBIÓR DECYZJI W SPRAWIE STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI 2020/2021

Informujemy, że proces podziału środków na stypendia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 został przeprowadzony w drodze zdalnego posiedzenia członków Komisji Stypendialnej Uczelni w dniu 25.03.2021r.

Wykaz uchwalonych progów stypendialnych znajduje się na stronie PWSZ  pod zakładką: student – stypendia-akty prawne wewnętrzne – progi na semestr letni 2020/21, jak niżej: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/stypendia-akty-prawne-wewnetrzne/

Jednocześnie w dniach 30.03-01.04.2021r. wysłane zostaną na studenckie adresy e-mailowe (nr indeksu@student.pwsz.raciborz.edu.pl) decyzje w sprawie wyniku postępowania dot. wniosku o stypendium socjalne/ rektora/ dla osób niepełnosprawnych/ jednorazowe zapomogi.

Prosimy o odebranie korespondencji, zapoznanie się z treścią dokumentu i odesłanie stosownego oświadczenia (wyłącznie w przypadku decyzji pozytywnych) zwrotnie na adres anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl w terminie nieprzekraczalnym do 09.03.2021r.