Aktualności

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

ZMARŁ DR MIECZYSŁAW KUNICKI

ZMARŁ DR MIECZYSŁAW KUNICKI

W wieku 74 lat dnia 26 kwietnia 2021 r.  zmarł dr Mieczysław Kunicki, emerytowany wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, trener lekkoatletyki, radny miejski pierwszej kadencji w demokratycznej Polsce, wychowawca wielu wybitnych sportowców.

Dr Mieczysław Kunicki (’46) związany był z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, gdzie pracował do emerytury. Wcześniej pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, następnie w Studium Nauczycielskim oraz Kolegium Nauczycielskim. Wykładowca i trener lekkoatletyki, działacz społeczny, samorządowiec. W 1990 r. został radnym, przewodniczącym komisji oświaty, kultury i sztuki Rady Miasta. W latach 70. trenował wielu czołowych zawodników kraju z tego okresu, odnosząc z nimi znaczące sukcesy sportowe. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.

Pogrzeb odbędzie się w piątek o 13.00 w kościele pw. Matki Bożej, następnie pochówek na cmentarzu Jeruzalem.