Aktualności

Instytut Studiów Społecznych

dr Paweł Bednarski ISS na konferencjach naukowych

Dr Paweł Bednarski - Instytut Studiów Społecznych

dr Paweł Bednarski ISS na konferencjach naukowych

W miesiącu kwietniu pracownik Instytutu Studiów Społecznych dr Paweł Bednarski reprezentował Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu na dwóch konferencjach naukowych:

9.04.2021 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ pandemii Covid-19 na działalność administracji publicznej”, podczas której wygłosił referat: „Wpływ pandemii Covid-19 na cyfryzację administracji publicznej”

23.04.2021 Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie – teoria i praktyka”, podczas której wygłosił referat „Niedyskryminacja osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu w służbie cywilnej”.