Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uroczystość Czepkowania 2021. Wizyta Ministra Zdrowia w Raciborzu

Uroczystość Czepkowania 2021. Wizyta Ministra Zdrowia w Raciborzu

 

Adam Niedzielski – Minister Zdrowia RP był gościem uroczystego czepkowania studentów na kierunku pielęgniarstwo, zorganizowanego przez PWSZ w Raciborzu. Zaproszenie na uroczystość, która odbyła się w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, przyjęło wielu znamienitych gości, a wydarzenie przyciągnęło uwagę licznych lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Wśród gości pojawili się m.in. Dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia – Wojciech Andrusiewicz, Śląski Kurator Oświaty (w imieniu Ministra Edukacji i Nauki) – Urszula Bauer, Starosta Powiatu Raciborskiego – Grzegorz Swoboda, Prezydent Miasta Racibórz – Dariusz Polowy, Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz – Dawid Wacławczyk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – dr n. o zdr. Anna Janik, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach – mgr Krystyna Klimaszewska.

Nie zabrakło także licznych przedstawicieli kadry medycznej. Gośćmi uroczystości byli: Dyrektor Naczelny Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu – Ryszard Rudnik, Przełożona Pielęgniarek Szpitala Rejonowego w Raciborzu – mgr Aniela Mainka, Ordynator oddziału kardiologii, elektroterapii i angiologii Centrum Medycznego w Raciborzu – lek. med. Marek Szymiczek, Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – mgr Ewelina Górecka, Naczelna Pielęgniarka Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – mgr Beata Brzezinka, Pielęgniarka Naczelna Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach -Czesława Gałka, Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju – Adriana Pawlas.

„W dwudziestoletniej historii Uczelni to jeden z najmłodszych kierunków, a rok 2021 jest dla niego pod wieloma względami przełomowy. Po pierwsze – w trudnym czasie pandemii udało się ustabilizować sytuację formalno-prawną kierunku – w kwietniu uzyskaliśmy akredytację – certyfikat wystawiony przez Ministra Zdrowia na następne 3 lata. A po drugie – rozpoczęliśmy budowę Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. To obiekt, dzięki któremu przenosimy kształcenie pielęgniarek w nowy wymiar – kształcenia w pracowniach dydaktycznych, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Zgodnie z planem oddanie obiektu do użytku nastąpi w nowym roku akademickim. Tu w Raciborzu będziemy posiadać centrum, jakiego nie ma w promieniu 80 km” – mówi Rektor Strózik.

Więcej o centrum pisaliśmy tutaj  – kliknij

Momentem kulminacyjnym uroczystości było przyjęcie czepków przez studentki i studentów pielęgniarstwa, odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego i złożenie ślubowania pracy na rzecz zdrowia pacjentów.

Interesujący wykład na temat przeszłości i teraźniejszości pielęgniarstwa wygłosiła prof. dr hab. n. o. zdr. Agnieszka Młynarska, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Czepkowanie zakończył występ zespołu MDK „Miraż” pod przewodnictwem Elżbiety Biskup

Uroczystość czepkowania – historia i tradycja

Czepkowanie to uroczystość zawodowa, będąca oznaką pierwszego stopnia wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Ma charakter symboliczny związany z tożsamością zawodową. Tradycja ta funkcjonuje w polskim środowisku pielęgniarskim od 1911 roku. Pierwsze czepki pielęgniarskie zaczęły nosić uczennice Szkoły Pielęgniarek Zawodowych Panien Ekonomek. W Polsce do roku 1990 czepek pielęgniarski był obowiązkowym elementem stroju pielęgniarki. W związku z tym wszystkie uczennice średnich szkól pielęgniarskich na uroczystości czapkowania otrzymywały białe czepki. W trakcie kształcenia – po każdym roku nauki – otrzymywały pionowe czarne paski, by po otrzymaniu dyplomu zamienić je na poziomy szeroki czarny pasek.

Czepek pielęgniarski był i jest symbolem zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Współcześnie powraca się do zwyczaju czepkowania, który ma charakter uroczystej ceremonii wprowadzenia do zawodu. W trakcie ceremonii kandydaci do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza uroczyście ślubują chęć niesienia pomocy każdemu człowiekowi oraz wspólnie śpiewają hymn pielęgniarski.

Znaczenie kierunku dla środowiska lokalnego

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest zawodem o szczególnym znaczeniu dla całego społeczeństwa. Aktualnie obserwujemy niekorzystne zmiany zdrowotne (pandemia COVID-19), demograficzne oraz związane z zapotrzebowaniem krajowego i europejskiego rynku pracy. Stały wzrost odsetek osób w wieku podeszłym, występowanie zjawiska wielochorobowości, zagrożenia epidemiczne, stwarzają potrzebę kształcenia odpowiedniej liczby wysoko wyspecjalizowanej kadry pielęgniarskiej, przygotowanej także do szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji zdrowia oraz zapobiegania chorobom.

Studia prowadzone w ramach kierunku pielęgniarstwo idealnie wpisują się w zapotrzebowanie na rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia, zarówno lokalnie w Raciborzu jak i w całym regionie. PWSZ w Raciborzu to jedyna w tej lokalizacji uczelnia kształcąca na tym kierunku (najbliższe to: Katowice, Opole, Wrocław), a absolwenci pielęgniarstwa mają możliwość zatrudnienia w regionalnych podmiotach służby zdrowia. Wskazuje na to współpraca uczelni z kilkudziesięcioma, zarówno państwowymi jak i prywatnym, placówkami służby zdrowia.

 

Listy gratulacyjne