Aktualności

AktualnościEdukacja Artystyczna

Wernisaż wystawy prac dyplomowych

Wernisaż wystawy prac dyplomowych

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu a Zamkiem Piastowskim w Raciborzu, pierwszego lipca br. w Galerii Domu Książęcego odbył się wernisaż wystawy prac dyplomowych autorstwa absolwentów kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Ekspozycja prezentuje autorskie zestawy prac artystycznych, tworzone w różnego rodzaju technikach z zakresu: malarstwa olejnego, fotografii konceptualnej i hybrydowej, projektowania graficznego, grafiki cyfrowej i warsztatowej (linoryt) oraz tkaniny artystycznej, co stanowi formę wizualizacji efektów kształcenia w ramach licencjackiej pracowni artystycznej. Promotorem artystycznych prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 była dr Magdalena Gogół-Peszke.


Ekspozycję można oglądać od wtorku do niedzieli od 10:00 do 18:00. Zapraszamy!

fotografie dr Gabriela Habrom-Rokosz: