Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

10 LAT KIERUNKU ARCHITEKTURA

10 LAT KIERUNKU ARCHITEKTURA

Już dziesięć lat mija od chwili otwarcia kierunku Architektura w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Skromny początek nie zapowiadał aż takich sukcesów, którymi dziś się możemy pochwalić.

Początkowo studenci korzystali jedynie z kilku wspólnych pomieszczeń dydaktycznych a kierunek nie miał w pełni samodzielnego instytutu. Aktualnie działamy jako Instytut Architektury, dysponujemy osobnym budynkiem z salami dydaktycznymi wyposażonymi
w sprzęt multimedialny oraz kilkoma pracowniami specjalistycznymi. Pozostała przestrzeń budynku funkcjonuje jako galeria prac studenckich. Przez te dziesięć lat nasz kierunek ukończyło ponad 250 absolwentów. Większość z nich realizuje swe plany zawodowe w pracowniach architektonicznych w Polsce i zagranicą. Wielu z nich już podczas studiów zdobyło nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Niezmiernie nam miło gdy po upływie lat nadal przesyłają nam informacje o kolejnych sukcesach pamiętając, że początki ich architektonicznej kariery miały miejsce tu, w Raciborzu.

Od samego początku wyróżnikiem edukacji w Instytucie Architektury było tworzenie małych kameralnych grup projektowych i warunków studiowania zbliżonych do pracy w pracowniach projektowych skupionych wokół praktyków o znacznym udokumentowanym dorobku twórczym. Istotne jest nawiązanie w ramach tego systemu relacji mistrz-uczeń, sprzyjających rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta. Nieustanne dążenie do sprostania zmieniającym się potrzebom sytuacji na rynku pracy oraz rozwojem nowoczesnych technologii znalazło odzwierciedlenie w modyfikacjach programu nauczania.

W skład zespołu dydaktycznego wchodzą czynni architekci, naukowcy, profesorowie o uznanym przez środowisko naukowe i zawodowe dorobku akademickim. Z instytutem od 10 lat współpracuje wielu kreatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne architektów, również zza granicy stale inspirując i zachęcając studentów do twórczej pracy.

Aktywnie działa koło naukowe. Studenci wraz z opiekunami organizują tematyczne wykłady otwarte, które prowadzą pracownicy Instytutu bądź osoby spoza Uczelni. Często organizowane są wyjazdy do różnorodnych instytucji mające na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów. Instytut Architektury utrzymuje współpracę z licznymi ośrodkami administracji (m.in. Gminą Rudnik, miastem Wodzisław Śląski) realizując wspólnie warsztaty projektowe zmierzające do poprawy wizerunku wybranych obszarów.

Przez te lata Instytut Architektury nawiązał ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi kierunków architektonicznych w ramach programu Erasmus ale także poza nim. Z najistotniejszych uczelni należy wymienić:

  • Selçuk University, Konya – Turcja
  • Pamukkale University Denizli – Turcja
  • International University of Sarajevo – Bośnia i Hercegowina
  • University Beira Interior, Covilha – Portugalia
  • University of Navarra, School of Architecture, Pamplona – Hiszpania
  • VŚB Technical University of Ostrava Faculty of Civil Engineering – Czechy
  • Universita Politecnica delle Marche, Ankona – Włochy
  • Lusiada University Lisbona – Portugalia (podpisanie listu intencyjnego 2017

Efektem współpracy jest nie tylko wymiana studencka, lecz przede wszystkim organizowane wspólne konferencje naukowe, warsztaty i sympozja, a także liczne wystawy projektów.

Instytut Architektury utrzymuje także współpracę ze Śląska Okręgową Izbą Architektów, zapraszając jej przedstawicieli do udziału w warsztatach, spotkaniach z zakresu szkolenia przyszłych architektów i innych wydarzeniach. Ma to duże znaczenie gdyż takie doświadczenia pozwalają w pełni realnie wprowadzać studentów w środowisko pracy projektowej.

Przy okazji jubileuszu chcielibyśmy także przedstawić (jedynie kilka) świetnych przykładów prac naszych studentów wykonanych w trakcie edukacji w naszej Uczelni. Na więcej zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, oraz do naszego budynku.

A może akurat jesteś tegorocznym maturzystą i zastanawiasz się nad dalszą edukacją? Jeśli chciałbyś lub chciałabyś dołączyć do naszego grona zapraszamy na ostatni już termin egzaminu wstępnego 7 września tego roku. Może to będzie także początek Twojej przygody z Architektura? Zapisy online: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/rekrutacja/

Pozdrawiamy i zapraszamy!

Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu