Aktualności

Aktualności

Senator Ewa Gawęda gościem PWSZ w Raciborzu

Senator Ewa Gawęda gościem PWSZ w Raciborzu

23 września władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu gościły panią Ewę Gawędę – Senator RP. Tematem spotkania była bieżąca działalność, zmiany w infrastrukturze oraz plany rozwoju Uczelni.

Nowe możliwości – wykorzystanie środków unijnych

W trakcie spotkania Senator Gawęda miała okazję lepiej poznać Uczelnię. Rektor dr Paweł Strózik, prorektor dr. inż. Tomasz Czyszpak i Dyrektor Administracyjnego mgr inż. Jacek Pierzga przedstawili prowadzone inwestycje, remonty oraz przygotowania do rozpoczęcia nowego roku akademickiego.  Władze PWSZ szczegółowo omówiły stan techniczny zaplecza dydaktycznego kampusu. Na spotkaniu poruszono kwestię następnych etapów rozwoju, w tym ewolucji cyfrowej instytucji i postępującej informatyzacji, a także planów budowlanych. Nie zabrakło również informacji o pozyskanych, znaczących środkach finansowych w ramach realizowanych projektów unijnych.

Prezentacja „nowej” uczelni

Pani Senator miała okazję zobaczyć ogromną skalę zmian, jakie zostały dokonane w Uczelni w trakcie funkcjonowania dydaktyki on-line, skutkującej nieobecnością studentów w murach Uczelni. Zaprezentowano zmodernizowane sale wykładowe, laboratoria i bibliotekę. Jako jedna z pierwszych osób pani Senator Gawęda zobaczyła wnętrza nowopowstałego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Ciekawe nowości

Cieszy nas, że Uczelnię odwiedziła Senator RP Ewa Gawęda. Rozmowa, przebiegająca w życzliwej i twórczej atmosferze, pozwoliła zaprezentować atuty, ale i potrzeby Uczelni. Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie okazane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  To szczególny moment dla działalności raciborskiej Alma Mater, ponieważ wchodzimy w nowy rok akademicki z nowoczesnym zapleczem dla dydaktyki. Jestem przekonany, że rozwój infrastruktury PWSZ w Raciborzu przełoży się na wyższy komfort pracy dla studentów i nauczycieli akademickich – mówi rektor dr Paweł Strózik.