Aktualności

Stypendia

Jednorazowe zapomogi

Jednorazowe zapomogi

Studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a która powstała w trakcie studiów i nie ma charakteru trwałego mają możliwość wnioskowania  o jednorazową zapomogę. Przykładowe sytuacje wymienia § 44 Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu z dnia 06.09.2019r. z późn. zm.

Informacji dla zainteresowanych studentów można zasięgnąć w Sekcji ds. Stypendiów (gabinet 234, I piętro, 32/415 50 20 we. 209)

Dodano: Anna Czekała, 27.10.2021r.