Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Przyjaciele z „Haus Schlesien” z coroczną wizytą w PWSZ w Raciborzu

Przyjaciele z „Haus Schlesien” z coroczną wizytą w PWSZ w Raciborzu

27 października 2021 roku JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik przyjął delegację  Stowarzyszenia „Haus Schlesien” z Königswinter  koło Bonn w osobach: Nicola Remig (członek zarządu), Adam Wojtała i Herbert Cremer (opiekunowie grup studenckich). W spotkaniu uczestniczyły dr Emilia Wojtczak – wicedyrektor Instytutu Neofilologii oraz dr Renata Sput ­– koordynator współpracy.

Podczas wizyty omówiono nowe propozycje organizacji seminariów studenckich, w tym także z wykorzystaniem platform internetowych. Okazało się, że czas trwającej pandemii „pozwolił” paradoksalnie obu współpracującym z sobą instytucjom przeprowadzić szereg inwestycji i modernizacji. Spotkanie przebiegało w atmosferze serdeczności i przyjaźni.

Wieloletnia współpraca

Od wielu lat studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz uczniowie współpracującego z Uczelnią CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  wraz z opiekunami uczestniczą w organizowanych przez „Haus Schlesien” seminariach pt. Spotkania śląskie. Wizyty mają charakter naukowo-dydaktyczny, uczestnicy nie tylko zwiedzają wiele godnych poznania miejsc, ale także biorą udział w wykładach, prelekcjach, spotkaniach historycznych, opracowują referaty i prezentacje multimedialne.

Haus Schlesien – ogniwo łączące Polskę i Niemcy

Włączony w splot powiązań miedzy instytucjami kultury i edukacji w Niemczech i na Śląsku „Haus Schlesien” od 1996 roku wnosi szczególny wkład do pogłębienia stosunków niemiecko-polskich. Dzięki finansowemu wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stowarzyszenie organizuje każdego roku około dziesięciu jednotygodniowych seminariów dla grup polskich studentów ze śląskich szkół wyższych, których tematyka porusza szeroko sprawy europejskie. W tym roku planuje się uwzględnienie wątków biznesowych – wizytę w międzynarodowej firmie i centrum konferencyjnym w celu obserwacji pracy tłumaczy i infrastruktury do jej wykonywania.

Współpraca z Przedstawicielami Haus Schlesien przebiega w sposób wzorowy już ponad 20 lat. Dzięki niej wiele roczników studentów z Raciborza zapoznało się z bogatą kulturą i tradycjami regionu Kolonii/Bonn oraz Śląska, poznało niemiecki system edukacji, odwiedziło liczne ważne europejskie instytucje życia politycznego, kulturalnego czy społecznego. Sam miałem okazję kilkakrotnie uczestniczyć w „Spotkaniach Śląskich i było to dla mnie zawsze cenne i pouczające doświadczenie – podsumowuje rektor Strózik.