Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

dr Paweł Bednarski na seminarium Applying EU Anti-Discrimination Law w Trewirze (Niemcy)

dr Paweł Bednarski na seminarium Applying EU Anti-Discrimination Law w Trewirze (Niemcy)

W dniach 6-7 grudnia 2021 pracownik Insytutu Studiów Społecznych dr Paweł Bednarski przebywał w Trewirze w Niemczech (Rheinland-Pfalz) uczestnicząc w seminarium „Applying EU Anti-Discrimination Law” zorganizowanym przez “Europäische Rechtsakademie” (ERA). Akademia ta jest jednym z czterech centrów edukacyjnych na poziomie europejskim obok College of Europe w Brugii, European University Institute we Florencji i European Institute for Public Administration w Maastricht. Założona z inicjatywy Parlamentu Europejskiego ERA ściśle współpracuje z unijnymi ośrodkami decyzyjnymi w Brukseli, Strasbourgu i Luksemburgu. 

Przedmiotem szkolenia były unijne przepisy antydyskryminacyjne i ich zastosowanie w porządkach prawnych państw członkowskich UE. Wykłady prowadzone w języku angielskim i francuskim poświęcone były głównie aplikacji dyrektyw 2000/43/WE i 2000/78/WE.