Aktualności

AktualnościInstytut NeofilologiiInstytut Studiów Społecznych

Nauka i prawo – Sąd Rejonowy w Raciborzu partnerem naszej uczelni

Nauka i prawo – Sąd Rejonowy w Raciborzu partnerem naszej uczelni

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu i Sądu Rejonowego podpisały nową umowę o współpracy, która w znaczący sposób wpłynie na relację między Instytucjami.

Nowy rozdział

Podpisanie porozumienia odbyło się 9 grudnia 2021 w siedzibie PWSZ w Raciborzu. Reprezentantami sądu byli: Prezes Marzena Korzonek i Dyrektor Sądu Krzysztof Mika. Uczelnię reprezentowali:  Rektor dr Paweł Strózik, Prorektor do spraw studentów dr Beata Fedyn i dr inż. Tomasz Czyszpak Prorektor do spraw organizacji.

Otwarcie na środowisko lokalne

Partnerstwo z Sądem Rejonowym w Raciborzu i Uczelnią trwa od kilkunastu lat. W ostatnim czasie zmieniły się wzajemne oczekiwania, które w satysfakcjonujący sposób wypełnia nowy dokument. Najważniejszą zmianą jest otwarcie się Sądu Rejonowego na współpracę dotyczącą wszystkich kierunków na Uczelni, a także możliwość wzięcia udziału przez studentów w zupełnie nowych formach pomocy dla młodzieży zagrożonej zdemoralizowaniem.

Do tej pory ze współpracy z Sądem Rejonowym w Raciborzu korzystali studenci kierunków pedagogika resocjalizacyjna, administracja czy bezpieczeństwo państwa. Nowe otwarcie pozwoli na poznanie przestrzeni sal sądowych przez studentów kierunków filologicznych. Zaprezentujemy w praktyce, czym jest praca tłumacza w sądzie, jakie ma obowiązki oraz w jaki sposób powinien potrafić odnaleźć się w często niełatwej machnie prawnej. Wiele z uczelni buduje własne sale sądowe. PWSZ w Raciborzu jest jednak w komfortowej sytuacji. Dzięki otwarciu Władz Sądu Rejonowego nasi studenci bez przeszkód mogą korzystać z doskonałej infrastruktury sądowej w mieście i praktykować w warunkach, w których będą wykonywani swój zawód – informuje Rektor Strózik.

Nie tylko kara – sprawiedliwość z ludzką twarzą

Marzena Korzonek Prezes Sądu Rejonowego chwali współpracę z uczelnią: –Współpraca z PWSZ w Raciborzu trwa od lat. Studenci chętnie uczestniczą w praktykach, które odbywają się w Sądzie Rejonowym w Oddziale Administracyjnym oraz w obu Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej. Wielu z naszych pracowników uczyło się, bądź dokształcało w murach Uczelni. Teraz czeka nas nowe wyzwanie. Od 2022 roku przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu rozpocznie swoją działalność Ośrodek Kuratorski, prowadzący działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną. Do placówki trafi młodzież, która po orzeczeniu sądu rodzinnego, będzie musiała w Ośrodku Kuratorskim realizować różne zajęcia i programy, aby powrócić na właściwą ścieżkę postępowania. Mam nadzieję, że dzięki praktykom i wolontariatowi studenckiemu wraz ze wsparciem profesjonalnej kadry, będziemy mogli wspólnie pomóc wielu młodym osobom.”

Zrozumieć prawo

Sąd Rejonowy oraz Uczelnia będą prowadzić szerokie działania dotyczące edukacji prawnej studentów i mieszkańców regionu. W planach są wykłady otwarte, warsztaty czy specjalne akcje informacyjne.