Aktualności

AirForce

iFuture

iFuture

iFuture

W ostatnim tygodniu Nasi studenci wzięli udział w wyjeździe studyjnym w firmie iFuture sp. z o.o. z Rybnika.

Studenci zapoznali się z nowoczesnym show roomem inteligentnego budynku bazującego na sprzęcie polskiej firmy AMPIO. Studenci mieli również możliwość porozmawiania z pracownikiem, a jednocześnie absolwentem Naszego kierunku, Panem inż. Adrianem Skabą.

Jednocześnie bardzo dziękujemy Panu Prezesowi za poświęcony czas.