Aktualności

Aktualności

Wybory w raciborskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Wybory w raciborskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Dr Ludmiła Nowacka została wybrana na kolejną kadencję przewodniczącą Oddziału Racibórz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Wybory odbyły się 13 grudnia.

Zarząd Oddziału w Raciborzu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na kadencję 2020-2023 przedstawia się następująco:

  • Ludmiła Nowacka – przewodnicząca,
  • Danuta Hryniewicz – zastępca przewodniczącego,
  • Sławomir Szwed – sekretarz,
  • Andrzej Kowalski – skarbnik,
  • Adam Szecówka – członek zarządu.

Komisja Rewizyjna: Dorota Jańska – przewodnicząca, Gabriela Kryk – zastępca przewodniczącego i Kornelia Solich – członek komisji.

Głównym celem oddziału jest m.in. udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacja ich osiągnięć, prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań w zakresie nauk pedagogicznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych zmierzających do rozwijania nauk pedagogicznych, inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników edukacji. Wartym podkreślenia i ważnym przedsięwzięciem oddziału w ostatnim dziesięcioleciu były organizowane Raciborskie Seminaria Pedagogiczne.