Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

Projekt inżynierski absolwenta Automatyki i robotyki najlepszy w Polsce

Projekt inżynierski absolwenta Automatyki i robotyki najlepszy w Polsce

Pan inż. Piotr Michalik ze swoją pracą inżynierska nt.: „Budowa automatycznego systemu uprawy roślin metodą hydroponiczną” został laureatem I nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Promotorem Pracy była Pani dr inż. Małgorzata Kuchta.

Student PWSZ w Raciborzu wygrał z absolwentami renomowanych Uczeni takich jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Politechnika Gdańska.

Celem nagrodzonego projektu było zbudowanie automatycznego systemu uprawy hydroponicznej, który monitorowałby podstawowe parametry potrzebne do wzrostu roślin oraz uzupełniał mikroelementy w zbiorniku z pożywką. Całość sterowania oparta była na mikrokontrolerze Arduino Leonardo, który steruje oświetleniem, podlewaniem, dozowaniem pożywki oraz utrzymywaniem poziomy Ph, bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Serdecznie gratulujemy Panu Piotrowi i życzymy kolejnych sukcesów.

https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/

Piotr Michalik