Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie Architektury

centrum-aktywnosci-lokalnej-w-rybniku_338686

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie Architektury

Do ścisłego grona wyróżnionych prac prestiżowego konkursu, który nosi nazwę czołowego modernisty Miesa van Der Rohe zostały zakwalifikowane 2 polskie prace w tym jedna autorstwa pani architekt Marleny Wolnik nauczyciela akademickiego Instytutu Architektury raciborskiej uczelni  PWSZ w Raciborzu za Centra Aktywizacji Lokalnej w Rybniku.

European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award to najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie. Ustanowiona w 1987 roku, 14 lat później na wniosek Komisji Europejskiej stała się oficjalną nagrodą Unii. EU Mies Award tradycyjnie przyznawana jest co dwa lata. W ostatniej edycji, przeprowadzonej w 2019 roku, zwyciężyła modernizacja trzech bloków socjalnych w dzielnicy Grand Parc w Bordeaux autorstwa pracowni Lacaton & Vassal we współpracy z Frédérikiem Druot’em i Christophe’em Hutinem oraz ekspertami z uczelni inżynierskiej ENSAE ParisTech.

Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku-Klokocinie zostało oddane do użytku w sierpniu 2020 roku. Obiekt, zrealizowany u zbiegu ulic Brackiej i Chłodnej w południowo-wschodniej części miasta, to pierwszy z kilku podobnych budynków planowanych w różnych częściach Rybnika według projektu katowickiego biura MWArchitekci. Autorom udało się opracować pewną ramę dla miejskich aktywności, nie definiując do końca sposobu użytkowania. W założeniu centra powstać mają w dzielnicach, w których nie ma miejsc pełniących funkcje integracyjne. W każdej lokalizacji będą wyglądać trochę inaczej i służyć nieco innym celom. Te określane są wspólnie z mieszkańcami podczas kilkustopniowych konsultacji społecznych. – informował o projekcie magazyn „Architektura- Murator”

16 lutego poznamy najlepsze 4 europejskie projekty i zwycięzcę tej prestiżowej nagrody.