Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Doktorat dr Marceli Szymańskiej z Instytutu Studiów Edukacyjnych najlepszy w Polsce!

s0_codec75eddcb-ed9e-44da-b780-3ddcee05ae05_editor_result

Doktorat dr Marceli Szymańskiej z Instytutu Studiów Edukacyjnych najlepszy w Polsce!

Wykładowczyni Instytutu Studiów Edukacyjnych, dr Marcela Szymańska, zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Korzenie i skrzydła” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Badaczka przygotowała najlepszą pracę doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce pod tytułem: „Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)” pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Doroty Świtały-Trybek.

Uroczystość odebrania nagród odbyła się 5 kwietnia w Warszawie, a nagrody wręczył Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólnopolski konkurs „Korzenie i skrzydła”

Do konkursu zgłoszono 23 prace magisterskie i 13 prac doktorskich. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zakresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii. Patronat nad konkursem „Korzenie i skrzydła” objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.

Gratulacje ze strony Uczelni

Doktor Marcela Szymańska została doceniona również przez władze PWSZ w Raciborzu. 11 kwietnia z rąk rektora, dra Pawła Strózika, otrzymała list gratulacyjny. W uroczystości uczestniczyli także prorektor do spraw studentów dr Beata Fedyn, prorektor do spraw organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak i dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych dr Ludmiła Nowacka.

– Serdecznie gratuluję Laureatce pierwszego miejsca w konkursie o tak dużej randze. Pani dr Szymańska jest nie tylko cenionym polonistą, ale także zaangażowaną badaczką kultury pogranicza śląsko-morawskiego, w tym naszego regionu, naszej ziemi. Dostrzegam także wiele społecznych inicjatyw, które Nagrodzona organizuje, rozsławiając Krzanowice w kraju oraz poza jego granicami – powiedział rektor, dr Paweł Strózik.

O autorce

Marcela Szymańska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii; od 20 lat nauczycielka języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Krzanowicach (wcześniej Gimnazjum), egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, współorganizatorka Międzynarodowego Konkursu Gwary Laskiej Morawske rzadzyni selske hospodyni (10 edycji), członkini: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego; autorka monografii dialektologicznej (Gwara Krzanowic w powiecie raciborskim, Racibórz-Krzanowice 2009), współredaktorka książki popularnej o działalności krzanowickiego gimnazjum (Gimnazjum XXI wieku, Krzanowice 2019), autorka blisko 30 artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach. Liczne referaty na konferencjach naukowych w kraju (m.in. Opole, Wrocław, Kielce, Łódź, Warszawa, Przysucha, Bukowno, Katowice, Lublin) i za granicą (Czechy – Ołomuniec). 

Zainteresowania naukowe: dziedzictwo kulturowo-językowe pogranicza śląsko-morawskiego (w szczególności: tradycyjna i współczesna kultura regionalna, pożywienie i pokarmy w kulturze, religijność i pobożność ludowa, turystyka kulturowa, regionalne odmiany języka).