Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury z Rybnika partnerem PWSZ w Raciborzu

20220412_102029

Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury z Rybnika partnerem PWSZ w Raciborzu

Uczelnia pozyskała kolejnego partnera. Tym razem współpracować będzie z Fundacją na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury w Rybniku, działającą w Pałacu w Rzuchowie.

Porozumienie partnerskie podpisane w dniu 12 kwietnia 2022 r. przez JM Rektora PWSZ dra Pawła Strózika oraz Prezesa Fundacji Janusza Gładysza, Eksperta – doradcę Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, zakłada współdziałanie w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Pierwszym krokiem jest opracowanie w Instytucie Architektury projektów adaptacji wnętrz Pałacu w Rzuchowie na działalność naukową i kulturalną. Koncepcje projektowe realizowane są w oparciu o zasady zrównoważonego projektowania i połączą nowoczesne rozwiązania w zabytkowym obiekcie.

Dla studentów Architektury i edukacji artystycznej

Zdaniem Dyrektor Instytutu Architektury, dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej-Moskwiak, prof. PWSZ, współpraca z Fundacją jest cennym elementem w procesie edukacji architektonicznej, bowiem zakłada możliwość zdobywania wiedzy i zastosowania umiejętności architektonicznych na rzeczywistym, historycznym obiekcie, jakim jest Pałac w Rzuchowie. Umowa przewiduje umożliwienie studentom kierunku architektura PWSZ w Raciborzu odbywanie praktyk, podczas których będą podejmować prace projektowe dotyczące rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych oraz wykonywać inwentaryzację i prace budowlane na terenie Pałacu. Zakres prac projektowo-wykonawczych został zresztą zdefiniowany znacznie szerzej stosownymi zapisami w umowie. Poza tym w Pałacu oraz w jego ogrodzie mogą odbywać się warsztaty fotograficzne i plenery rysunkowe dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przy wsparciu Fundacji Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury.

Nowe perspektywy

– Bardzo doceniam, że udało nam się zaprosić Fundację do ścisłej współpracy. Pałac w Rzuchowie to piękny obiekt położony niedaleko Raciborza. Dzięki tej – mam nadzieję owocnej – kooperacji uda nam się połączyć dwa ważne cele: wesprzeć ochronę dziedzictwa, jaką jest troska o Pałac w Rzuchowie oraz umożliwić studentom szlifowanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny, co jest niezwykle ważne w przypadku każdego kierunku w Uczelni – podsumowuje Rektor dr Paweł Strózik

W wydarzaniu wzięli również udział: mgr Ewa Mackiewicz, Dyrektor Fundacji, Prorektor ds. Studentów dr Beata Fedyn oraz Prorektor ds. organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak.