Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

XV Raciborskie Seminarium Pedagogiczne – Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów

278576131_7677687508915770_7582144324756414270_n

XV Raciborskie Seminarium Pedagogiczne – Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów

Racibórz jako silny ośrodek kształcenia nauczycieli od zawsze nadawał rytm wymianie opinii na temat aktualnego stanu i przyszłości pedagogiki. Nie inaczej było tym razem w trakcie XV Raciborskie Seminarium Pedagogiczne – Raciborska pedagogika w kształtowaniu lokalnych kapitałów, która odbyła się 25 kwietnia 2022 r. w murach uczelni i było organizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym oraz Urzędem Miasta w Raciborzu.

Ważni goście

Konferencja została otwarta przez Rektora PWSZ w Raciborzu dr. Pawła Strózika i dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych PWSZ dr Ludmiłę Nowacką. Wśród uczestników spotkania znaleźli się dr Beata Fedyn – Prorektor do spraw studentów, dr inż. Tomasz Czyszpak – Prorektor do spraw organizacji, przedstawiciele Instytutów PWSZ w Raciborzu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, prezydent Raciborza Dariusz Polowy, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Racibórz Krzysztof Żychski oraz twórcy Instytutu Studiów Edukacyjnych naszej uczelni: dr hab., prof. PWSZ, Marian Kapica i dr hab., prof. PWSZ, Gabriela Kapica.

O przyszłości edukacji

Agenda spotkania poruszała wiele tematów ważnych dla kondycji współczesnego szkolnictwa nie tylko w perspektywie lokalnej. Podkreślano wyzwania przed jakimi stoi edukacja w szczególności w perspektywie zmiany liczebności oddziałów w szkołach oraz pojawienia się dzieci z Ukrainy. Ponadto poruszono szereg zagadnień bliskich pracy nauczyciela z perspektywy naukowej.

Gospodarzem konferencji był dr hab., prof. PWSZ, Edward Nycz (PWSZ, Uniwersytet Opolski).

Plan konferencji:

Sesja I

Dr Beata Fedyn (PWSZ) – Raciborska pedagogika w 20-letniej przestrzeni kształtowania zasobów dla praktyki edukacyjnej i systemu resocjalizacji

Dr hab., prof. PWSZ, Gabriela Kapica – Troska o rozwój potencjału zawodowego studentów raciborskiej edukacji elementarnej w procesie ich profesjonalizacji

Mgr Krzysztof Żychski (Urząd Miasta Racibórz) – Strategia oświatowa Miasta Racibórz profilująca młode pokolenia

Dr hab., prof. PWSZ, Edward Nycz (PWSZ, Uniwersytet Opolski) – 20 lat funkcjonowania uczelni wyższej w Raciborzu – refleksja nauczyciela i badacza

Sesja II

Dr Ludmiła Nowacka (PWSZ) – Sytuacja pandemiczna wyzwaniem dla kształcenia akademickiego i szkolnictwa podstawowego. Doświadczenia ostatnich miesięcy

Dr Ilona Gembalczyk (PWSZ) – Instytut Studiów Edukacyjnych w przestrzeni kształtowania lokalnych kapitałów

Dr Tomasz Szwed (PWSZ) – Wyniki maturalne raciborskich liceów ogólnokształcących na tle wyników ogólnopolskich. Rozważania na przykładzie języka polskiego i matematyki

Mgr Elżbieta Biskup (PWSZ) – Emisja głosu – w śpiewie dzieci i młodzieży – między teorią a praktyką

Mgr Sławomir Szwed (PTP Oddział w Racibórz) – Rola stowarzyszeń sportowych w budowaniu lokalnych kapitałów kultury fizycznej i rekreacji

Dr Renata Stefańska-Klar (PWSZ) – Rola zasobów psychologicznych i rezyliencji w radzeniu sobie przez dzieci i młodzież w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz w czasie opresji wywołanej wydarzeniami globalnymi

Mgr Danuta Hryniewicz (PTP Oddział w Raciborzu) – Pierwsze refleksje na temat adaptacji Ukraińców polskiej szkole

Dr Monika Urbanek (PWSZ) – Międzynarodowy projekt Mobile School w raciborskiej pedagogice ulicy

Dr Gabriela Kryk (PWSZ) – Jednolite studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w raciborskiej PWSZ w kształtowaniu lokalnych kapitałów

Dr Jolanta Gabzdyl (PTP Oddział w Raciborzu) – Efekty uczenia się studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej PWSZ w Raciborzu

Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej ISE PWSZ – Komunikat z badań: w kierunku strategii sportu w szkołach Miasta Racibórz

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej ISE PWSZ – Komunikat z badań: Uczeń w/po pandemii

W jubileuszowym seminarium uczestniczyło ponad 50 pracowników i zaproszonych gości oraz duża grupa studentów kierunków pedagogicznych.