Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Czepkowanie 2022 – ślubowanie studentek pielęgniarstwa

fot.Gabriela Habrom-Rokosz FOTON (1)

Czepkowanie 2022 – ślubowanie studentek pielęgniarstwa

Momentem kulminacyjnym uroczystości było przyjęcie czepków przez 43 studentki I roku pielęgniarstwa raciborskiej PWSZ, złożenie ślubowania pracy na rzecz zdrowia pacjentów i odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego. Uroczystość zorganizowano w Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w Raciborskim Centrum Kultury.

Spotkanie środowisk medycznych z Uczelnią

Wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni przedstawiciele środowisk medycznych (pielęgniarki, lekarze, personel administracyjny i zarządzający), Starosta Powiatu Raciborskiego – Grzegorz Swoboda , Wicestarosta Powiatu Raciborskiego – Marek Kurpis, Prorektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu – dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, prof. PhDr. Gulášová Ivica, PhD., MHA. Profesor Uniwersytetu w Trnawie – Słowacja, Wydział Zdrowia i Pracy Socjalnej, Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – Maria Grabowska, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach – dr Krystyna Klimaszewska, Prorektor ds. studentów dr Beata Fedyn , Prorektor  ds. organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak, Dyrektor administracyjny PWSZ w Raciborzu mgr inż. Jacek Pierzga oraz dyrektorzy Instytutów PWSZ w Raciborzu.

Długie tradycje zawodu

Czepkowanie to uroczystość zawodowa, będąca oznaką pierwszego stopnia wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Ma charakter symboliczny związany z tożsamością zawodową. Tradycja ta funkcjonuje w polskim środowisku pielęgniarskim od 1911 roku. Pierwsze czepki pielęgniarskie zaczęły nosić uczennice Szkoły Pielęgniarek Zawodowych Panien Ekonomek. W Polsce do roku 1990 czepek pielęgniarski był obowiązkowym elementem stroju pielęgniarki. W związku z tym wszystkie uczennice średnich szkól pielęgniarskich na uroczystości czapkowania otrzymywały białe czepki. W trakcie kształcenia – po każdym roku nauki – otrzymywały pionowe czarne paski, by po otrzymaniu dyplomu zamienić je na poziomy szeroki czarny pasek.

Misja: pomoc innym

Czepek pielęgniarski był i jest symbolem zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Współcześnie powraca się do zwyczaju czepkowania, który ma charakter uroczystej ceremonii wprowadzenia do zawodu. W trakcie ceremonii kandydaci do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza uroczyście ślubują chęć niesienia pomocy każdemu człowiekowi oraz wspólnie śpiewają hymn pielęgniarski.

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest zawodem o szczególnym znaczeniu dla całego społeczeństwa. Aktualnie obserwujemy niekorzystne zmiany zdrowotne (pandemia COVID-19), demograficzne oraz związane z zapotrzebowaniem krajowego i europejskiego rynku pracy. Stały wzrost odsetek osób w wieku podeszłym, występowanie zjawiska wielochorobowości, zagrożenia epidemiczne, stwarzają potrzebę kształcenia odpowiedniej liczby wysoko wyspecjalizowanej kadry pielęgniarskiej, przygotowanej także do szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji zdrowia oraz zapobiegania chorobom.

Dynamiczny rozwój kierunku

Studia prowadzone w ramach kierunku pielęgniarstwo w raciborskiej PWSZ idealnie wpisują się w zapotrzebowanie na rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia, zarówno lokalnie w Raciborzu jak i w całym regionie. PWSZ w Raciborzu to jedyna w tej lokalizacji uczelnia kształcąca na tym kierunku (najbliższe to: Katowice, Opole, Wrocław), a absolwenci pielęgniarstwa mają możliwość zatrudnienia w regionalnych podmiotach służby zdrowia. Wskazuje na to współpraca uczelni z kilkudziesięcioma, zarówno państwowymi jak i prywatnym, placówkami służby zdrowia. Ocenie uczelnia przygotowuje studia magisterskie z pielęgniarstwa, które ruszą po uzyskaniu stosownych zgód ministerialnych.

Podziękowania

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia otrzymał również podziękowania i gratulacje z okazji czepkowania. Publikujemy najważniejsze: