Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Warsztaty Językowo-Kulturowe w Jablunkovie (Czechy)

Jablunkov 1

Warsztaty Językowo-Kulturowe w Jablunkovie (Czechy)

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

W dniu 4 maja 2022 r. wyruszyliśmy do czeskiego Jabłonkowa (cz. Jablunkov), ażeby uczestniczyć w warsztatach językowych w ramach czesko-polskiego projektu transgranicznego „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” („Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce”[1]).

Były to 3-dniowe zajęcia językowo-kulturowe, w których wzięli udział: studenci filologii – języka czeskiego PWSZ w Raciborzu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz czescy studenci polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Mieliśmy możliwość doskonalenia nie tylko naszej znajomości języka czeskiego, ale także poznania kultury naszych południowych sąsiadów. Należy wspomnieć, że projekt był finansowany ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektowymi byli Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Uniwersytet Wrocławski.

Cała nasza grupa składała się z 30 osób. Zajęcia językowe były prowadzone zarówno przez czeską, jak i polską kadrę. Program był bardzo intensywny, ale bardzo ciekawy. Każdym ćwiczeniom towarzyszyły coraz to większe wyzwania. Zajęcia językowe były bardzo różnorodne. Poruszyliśmy, między innymi, temat stereotypów polsko-czeskich. Była to dla nas ważna lekcja pokazująca, że wcale się od siebie nie różnimy. Innymi ciekawymi tematami były:

  1. Co o mně víš a umíš to říct? – jazykové aktivity /Co o mnie wiesz i potrafisz to powiedzieć?  (zajęcia językowe);
  2. Co víme o sobě a o sobě navzájem, anebo zeměpis a dějepis v kostce – mezikulturní aktivity/ Co wiemy o sobie i o sobie nawzajem, czyli geografia i historia w pigułce – zajęcia międzykulturowe;
  3. „Bez práce nejsou koláče aneb tradice a jazyk“ – jazykové aktivity/ Bez pracy nie ma kołaczy, czyli tradycje i język“ – zajęcia językowe;
  4. „Bráníme se teroristům“ – týmová aktivita podporující vzájemnou spolupráci a komunikaci/ „Obrona przed terrorem“ – gra zespołowa wspierająca współpracę i komunikację;
  5. „Jsem lokální patriot“ – mezikulturní aktivity/ „Moja mała Ojczyzna“ – zajęcia międzykulturowe.

Podczas szkolenia językowego zawarliśmy liczne przyjaźnie. Bardzo nam się na warsztatach językowo-kulturowych  podobało i nie możemy się doczekać kolejnego wyjazdu! Dzięki temu doświadczeniu mieliśmy okazję podszlifować swoje umiejętności językowe, poznać lepiej kulturę, historię i geografię naszych sąsiadów, rozwinąć umiejętności współpracy oraz nawiązać nowe, cenne znajomości. Na pewno zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu języka i kultury Czech, przydadzą nam się w przyszłości.

Autor: Julia Stankowicz – studentka 3 roku Filologii – języka czeskiego


[1] Celem projektu „Zwiększenie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” jest rozszerzenie kompetencji językowych przyszłych absolwentów w kierunku zwiększenia ich szans na PL/CZ transgranicznym rynku pracy. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu spójnych i logicznie połączonych działań (np. przygotowanie kompleksowych materiałów dydaktycznych i ich dystrybucja w obszarze wsparcia poprzez nowoczesne technologie). Program edukacyjny jest kompatybilny z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (poziom A2, B1).Parterami projektu są: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Uniwersytet Wrocławski. Źródło: http://kompetence.ff.upol.cz/pl/

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]