Aktualności

Aktualności

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu partnerem naszej Uczelni

20220531_100226

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu partnerem naszej Uczelni

Do zaszczytnego grona współpracujących z Uczelnią placówek dołączyło właśnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. Co takie porozumienie oznacza dla szkoły i uczelni?

Formalizacja współpracy

Umowa została podpisana 26 maja 2022 r. przez Dyrektora II LO mgra Macieja Malinowskiego i Rektora PWSZ w Raciborzu dra Pawła Strózika. Zakłada ona szereg działań mających na celu wzajemne otwarcie się placówek i uzupełnianie w wielu aspektach. Uczniowie raciborskiego liceum będą mogli uczestniczyć m.in. w wykładach autorskich i otwartych, działalności kół naukowych, warsztatach, seminariach i wydarzeniach organizowanych przez PWSZ w Raciborzu.

Rozpalić naukowe ambicje

– Z satysfakcją przyjąłem możliwość podpisania umowy o współpracy między naszymi placówkami. Szczególnie ważnym jest fakt uczestnictwa uczniów w zajęciach i obejmowanie ich możliwością tutoringu, czyli opieką szczególnie uzdolnionych osób przez kadrę naukową uczelni – powiedział Rektor dr Paweł Strózik.

 – Cieszę się, że uczniowie naszego liceum będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach i ciekawych projektach PWSZ w Raciborzu. Mam nadzieję, że pomoże im to w wyborze właściwego kierunku studiów i ścieżki zawodowej po zakończeniu nauki w II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – stwierdził dyrektor Maciej Malinowski.

Wspólne przedsięwzięcia

Partnerstwo omawia również popularyzację przez II LO kierunków kształcenia w zakresie związanym z kierunkami studiów prowadzonych przez PWSZ w Raciborzu, uczestnictwa w dniach otwartych czy eksponowaniu materiałów reklamowych Uczelni.

od lewej: Wicedyrektor szkoły: mgr Krzysztof Chrupajło, Dyrektor szkoły: mgr Maciej Malinowski, Rektor dr Paweł Strózik, Prorektor do spraw studentów dr Beata Fedyn, Prorektor do spraw organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak