Aktualności

AktualnościErasmus+Instytut Architektury

Wizyta przedstawicieli International University of Sarajevo w PWSZ w Raciborzu

20220603_095841

Wizyta przedstawicieli International University of Sarajevo w PWSZ w Raciborzu

To kolejny krok na etapie umiędzynarodowienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W uczelni od 1 czerwca goszczą przedstawiciele International University of Sarajevo. Wizyta odbywa się w ramach programu Erasmus+

Wspólna wymiana doświadczeń

Przedstawiciele sarajewskiej uczelni:  Leila Krivošić Dizdarević, Lamila Simišić Pašić i Tomasz Malec rozpoczęli wizytę w Raciborzu od obejrzenia wystawy prac studentów Instytutu Architektury na raciborskim rynku. Następnie 2 czerwca uczestniczyli w zajęciach i warsztatach ze studentami architektury w obecności dr inż. arch. Joanna Sokołowskiej-Moskwiak, prof. uczelni, dyrektor Instytutu i kadry wykładowców. Ostatni dzień upłynął gościom na spotkaniu z Rektorem dr Pawłem Strózikiem i poznaniem Uczelni – wizji, misji, organizacji, infrastruktury, otoczenia społeczno-gospodarczego i programów kształcenia. 

– Spotkania tego rodzaju, pokazują jak wiele nas łączy. Dzięki programowi Erasmus+ znajdujemy platformę do porozumienia. Okazuje się, że dzisiejsze problemy dotyczące kształcenia są w wielu aspektach podobne w różnych częściach Europy. Pandemia i nauczanie zdalne wiele zmieniły w naszym otoczeniu o czym mieliśmy okazje rozmawiać z przedstawicielami University of Sarajevo – powiedział Rektor dr Paweł Strózik.

Jak działają wyjazdy w ramach programu Erasmus+?

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznych, z którymi PWSZ w Raciborzu  podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program nauczania (Mobility Agreement), który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłająca i goszczącą.

Najkrótszy pobyt nauczyciela akademickiego to 4 dni (w tym dwa dni na podróż), w trakcie którego należy przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Maksymalny czas pobytu w partnerskiej uczelni to 7 dni (w tym dwa dni na podróż).