Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Dziś Magister – wkrótce Akademia

Depositphotos_220952772_L

Dziś Magister – wkrótce Akademia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu dynamicznie rozszerza swoją ofertę. Już od sierpnia zaproponuje nowość: Studia II stopnia na kierunku Administracja o profilu praktycznym.

  • Na studia będzie mógł zrekrutować się każdy, kto ukończył studia I stopnia z dziedziny nauk społecznych
  • Kandydaci na studia będą mieli szansę w ciągu 5 lat zdobyć tytuł magistra (najpierw podejmując naukę na studiach licencjackich, a następnie kontynuację na studiach magisterskich)

Wzmocnienie oferty uczelni

PWSZ w Raciborzu informuje, że 7 lipca 2022 roku otrzymała decyzję Ministra Edukacji i Nauki o zgodzie na uruchomienie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja. Co to oznacza dla studentów i kandydatów?

Możliwość uzupełnienia wykształcenia blisko domu

Oferta studiów kierowana jest do osób, które posiadają już tytuł licencjata z nauk społecznych i chcą rozszerzyć swoje kompetencje. Kierunek będzie miał za zadanie kształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętej administracji, przygotowanych do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych. Atrakcyjność kierunku podniosą również zaproponowane moduły, które odpowiadają podziałowi gospodarczemu kraju na sektor publiczny i sektor prywatny:

– administracja publiczna odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego,

– administracja bezpieczeństwa wewnętrznego umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy obejmującej  zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa.

Rozwój oferty Instytutu Studiów Społecznych

– Ogromnie cieszymy się, że Instytut Studiów Społecznych uzyskał zgodę Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Administracja. Będzie to znaczące wzmocnienie oferty naszej Uczelni – powiedział dr Dariusz Chojecki, dyrektor ISS.

– Gratuluję i dziękuję wszystkim zaangażowanym w utworzenie studiów magisterskich na  kierunku administracja! Jestem przekonany, że kierunek spotka się z zainteresowaniem studentów. Mamy znakomitą kadrę dydaktyczną i bazę, co jednoznacznie potwierdza zgoda Ministra – dodał Rektor dr Paweł Strózik.

Kiedy rozpocznie się rekrutacja?

Rozpoczęcie rekrutacji na Studia II stopnia na kierunku Administracja o profilu praktycznym odbędzie się 2 sierpnia 2022 w systemie elektronicznej rekrutacji na www.pwsz.raciborz.edu.pl.

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Raciborska PWSZ złożyła wniosek o zmianę nazwy na „Akademia Nauk Stosowanych”. Ścieżka legislacyjna jest w toku. Wiele wskazuje na to, że kolejny  rok akademicki rozpoczniemy pod nową nazwą.