Aktualności

Aktualności

Podsumowanie roku akademickiego – spotkanie z Parlamentarzystami

20220712_145911

Podsumowanie roku akademickiego – spotkanie z Parlamentarzystami

W dniu 12.07 w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się uroczyste podsumowanie najważniejszych wydarzeń w roku akademickim 2021/2022. W spotkaniu wzięli udział Senator RP Ewa Maria Gawęda oraz Poseł na Sejm Adam Gawęda, a także przedstawiciele władz Uczelni: Rektor, dr Paweł Strózik, Prorektor ds. studentów, dr Beata Fedyn i Dyrektor administracyjny, mgr inż. Jacek Pierzga.

Mnogość wydarzeń o różnym charakterze

Pracę Uczelni w mijającym roku akademickim omówił Rektor Strózik. Wskazał na znaczące wydarzenia o pionierskim charakterze, jak konferencje naukowe i popularnonaukowe, oddanie do użytku nowych obiektów i ciągłą modernizację bazy Uczelni, a także na integrację środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym i sportowym, polegającą na podjęciu i podpisaniu umów o współpracę z wieloma podmiotami. Narracji towarzyszyła prezentacja multimedialna, ilustrująca „w pigułce” najważniejsze wydarzenia. Rektor wspomniał, że pierwszy raz Senator Gawęda była obecna w Uczelni we wrześniu 2021 r. Podczas tego spotkania pani Senator miała okazję zobaczyć ogromną skalę zmian, w tym zmodernizowane sale wykładowe, laboratoria czy bibliotekę. Jako jedna z pierwszych zobaczyła wnętrza będącego w budowie Centrum Symulacji Medycznej. Dzisiaj pokazaliśmy Centrum Digitalizacji, nowoczesne studio telewizyjne, oddane do użytku w czerwcu bieżącego roku.

Goście w Centrum Digitalizacji

Wsparcie w rozwoju

Podczas spotkania podkreślano wsparcie Parlamentarzystów w realizacji przedsięwzięć o charakterze legislacyjnym (np. zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych) czy rozwojowym (uzyskanie zgody na utworzenie nowych kierunków magisterskich). 18.05.2022 r. z inicjatywy Senator Gawędy odbyło się spotkanie Rektora z Ministrem Wojciechem Murdzkiem w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Omawiano sprawy dotyczące raciborskiej Alma Mater, jej sytuacji obecnej oraz kierunku rozwoju. Podczas spotkania uzyskano aktualną, pozytywną informację na temat zmiany nazwy Uczelni.  

Senator Ewa Maria Gawęda wraz z Rektorem Uczelni w czasie spotkania z Ministrem Wojciechem Murdzkiem

Stała obecność

Istotnym faktem w postrzeganiu Uczelni w środowisku jest zainteresowanie ze strony Parlamentarzystów oraz ich obecność w ważnych wydarzeniach środowiska akademickiego. Warto podkreślić, że w minionym roku akademickim przedstawiciele Sejmu i Senatu byli częstymi gośćmi w murach PWSZ i – poza wizytami i spotkaniami o charakterze roboczym – swoją obecnością uświetniali uroczystości i wydarzenia oficjalne.    

W trakcie otwarcia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
Senator E. Gawęda w trakcie spotkania z Rektorem i przedstawicielami Uczelni w 2021 roku

Wyzwania, plany

Podczas spotkania nie zabrakło także wątków dotyczących przyszłości. Rektor zreferował najważniejsze plany strategiczne, organizacyjne i gospodarcze, wskazując na realizowane obecnie i przyszłe inwestycje i przedsięwzięcia. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym czy gospodarczym oraz roli Uczelni i jej wpływu na umacnianie miasta Raciborza. Szersza perspektywa widzenia, z poziomu zarządzania państwem, a nawet tworzenia prawa, jaką bez wątpienia posiadają Parlamentarzyści, jest pomocna w przeniesieniu i antycypowaniu pewnych zjawisk na gruncie lokalnym, a to z kolei daje podstawę do lepszych decyzji o charakterze strategicznym w Uczelni.