Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Praktyka Edytorska w Powiatowym Muzeum Ziemi Rybnickiej

fot.Zuzanna Sczyrba FOTON (4)

Praktyka Edytorska w Powiatowym Muzeum Ziemi Rybnickiej

Dzięki wieloletniej, aktywnej współpracy pomiędzy PWSZ w Raciborzu (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), a interesariuszem zewnętrznym – Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej, studenci II roku EA (jednocześnie przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON) mieli możliwość realizacji praktyki z zakresu grafiki edytorskiej w formie eksperymentalnej pracy naukowej. W okresie od 28 lutego do 15 września 2022 zajmowali się edycją archiwalnych dokumentów fotograficznych, doskonaląc swoje umiejętności z zakresu fotografii hybrydowej. Technologia tego rodzaju fotografii obejmuje procesy zarówno tradycyjne (srebrowe), jak i digitalne (obraz cyfrowy).  

Program przedmiotu: fotografia hybrydowa – realizowany w czwartym semestrze umożliwił studentom w praktyczny sposób poznanie fotograficznych procesów negatywowych i pozytywowych. Natomiast ciemniowa magia tworzenia powiększeń fotograficznych na materiałach światłoczułych, a następnie skanowanie i edycja cyfrowa w programach graficznych stały się fundamentem dla realizowanej praktyki edytorskiej. Mając możliwość pracy przy renowacji unikatowych, archiwalnych zbiorów dokumentów fotograficznych studenci zdobyli doświadczenie, które w przyszłości może zaowocować atrakcyjnymi ofertami pracy. Świadomość odpowiedzialności za powierzone studentom przez muzeum dokumenty historyczne stała się dodatkowym wyzwaniem.

15 września br. w siedzibie Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej podsumowana została pierwsza część praktyki edytorskiej w wymiarze 200 godzin. W trakcie spotkania, którego celem było podsumowanie tej części praktyki dokonano analizy efektów, jakie udało się osiągnąć. Dokumentacja zawiera 34 historyczne powiększenia fotograficzne w oryginale, zestawy małoobrazkowych i średnio-formatowych negatywów, zestawy specjalistycznych folii z drukiem cyfrowym skanowanych negatywów i poddanych edycji cyfrowej pozytywów, zestaw czarno-białych powiększeń wybranych fotografii w formacie 24 x 30 cm, jak również przykładowe powiększenia tonowane barwnie w sepii oraz kilkanaście płyt CD/DVD zawierających historyczną dokumentację fotograficzną (skany negatywów i pozytywów). Całość dokumentacji na ręce Dyrektora głubczyckiego Muzeum dr Barbary Piechaczek przekazała dr Gabriela Habrom-Rokosz (opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON), po szczegółowym omówieniu przebiegu praktyki i przedstawieniu analizy technologicznej.