Aktualności

Aktualności

Akademia Nauk Stosowanych od października. PWSZ w Raciborzu zmienia nazwę

Informacja o ogłoszeniu

Akademia Nauk Stosowanych od października. PWSZ w Raciborzu zmienia nazwę

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, profesora Przemysława Czarnka, raciborska uczelnia zmieni swoją nazwę na Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu.  Stosowne rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 sierpnia 2022 r., a nowa nazwa będzie obowiązywać od 1 października 2022 r.

Ogólnopolska zmiana

W związku z dynamicznym rozwojem Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwiło wybranym uczelniom, spełniającym określone kryteria, zmianę nazwy na  Akademię Nauk Stosowanych. Warunkiem zmiany jest minimum 10 lat istnienia, posiadanie co najmniej 250 studentów w tym 100 studentów na studiach stacjonarnych, zatrudnianie 50% nauczycieli akademickich w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, prowadzenie studiów 1. lub 2. stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, kształcenie na kierunkach umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto żaden z prowadzonych kierunków nie otrzymał negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uzasadnienie decyzji

W uzasadnieniu decyzji o zmianie nazwy PWSZ na Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu Minister Edukacji i Nauki podkreślił wyróżnienie raciborskiej Alma Mater spośród innych uczelni, dodanie renomy w lokalnej społeczności oraz polepszenie jej wizerunku w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Czym są nauki stosowane?

Granica między naukami podstawowymi a stosowanymi nie jest ostra. Różnica tkwi w położeniu akcentów. Nauki podstawowe większą wagę przywiązują do opisu i zgłębiania materiału badawczego w sposób teoretyczny. Z nich dowiemy się, na jakim poziomie gotowości technologicznej znajduje się dany pomysł. Nauki stosowane z kolei to dziedzina, w której wykorzystuje się wiedzę w praktycznych zastosowaniach, obserwując dany pomysł „pracujący” w rzeczywistych warunkach, po wdrożeniu. Nazwa akademia nauk stosowanych dobrze oddaje charakter i naturę uczelni zawodowych, gdyż podstawowym ich zadaniem jest kształcenie na profilu praktycznym. Prowadzone w nich badania naukowe mają ex definitione charakter wdrożeniowy.

j.w.